Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

အသက်ငယ်စဉ် အဲကုတ္တုပြည်မှ ခေါ်ခဲ့ပြီ (ဟောရှေ ၁၁း ၁)

အသက်ငယ်စဉ် အဲကုတ္တုပြည်မှ ခေါ်ခဲ့ပြီ (ဟောရှေ ၁၁း ၁)နိဒါန်း

၁၊၊ ။ ဣသရေလထံ ဘုရားရှင်၏ ပြသသော လေးမြတ်မှုများ

က) ကျေးဇူးပြုခြင်း

ခ) ဂရုဏာ

ဂ) သစ္စာရှိခြင်း

ဃ) တရားမျှတမှု

၂။ ဣသရေလူမျိုး၏သရားသခင်အတွက်လေးမြတ်မှု

က) ဘုရားရှင်ကို အလေးမထားခြင်း

ခ) ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း

ဂ) မယုံကြည်ခြင်း

 

ဣသရေလ၏ ဘုရာရှင် ဆက်ဆံမှု

ဧဖရိမ်သည် လေကိုကျက်စားတတ်၏။ အရှေ့လေကို လိုက်တတ်၏။ နေ့တိုင်းမုသာစကားနှင့် ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတို့ကို များပြားစေတတ်၏။

အာရှုရိလူတို့နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ လျှက်နှင့်ပင် အဲကုတ္တုပြည်သု့ိ ဆီကိုယူသွားတတ်၏။ ထာဝရဘုရားသည်ယုဒအမျိုးနှင့်လည်း တရားတွေ့မှုရှိတော်မူ၏။

ယာကုပ်၏အကျင့်တို့ကို စစ်ကြော၍ သူပြုမူသည်နှင့်အညီအပြစ်ပေးတော်မူ၏။ ဟောရှေ ၁၂း ၁-၂

၁။ မုသာအပြည့်

၂။ လေကိုကျက်စားခြင်း

၃။ သူ့အကျင့်အချည်းအနှီးခြင်း

ယာကုပ်သည် အမိဝမ်း၌ အစ်ကို၏ခြေဖနှေင့်ကို ကိုင်၏။ ခွန်အားကြီး၍ ဘုရားသခင်နှင့်ပြိုင်လေ၏။ ကောင်းကင်တမန်နှင့်ပြိုင်၍နိုင်လေ၏။

ငို၍တောင်းပန်နှင့်ပြီ။ ကောင်းကင်ဘုံခြေအရှင် ဘုရားသခင်သည် ထာဝရဘုရားကို ဗေသလမြို့၌ ဖူးတွေ့၍ ငါတို့ဘို့ဗျာဒိတ်ကို ခံလေ၏။

ထာဝရဘုရားတည်းဟူသောနာမသည် ဘုရားသခင်၏ဘွဲ့နာမဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်၍ သင်၏ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လာလော့။

ဂရုဏာတရား၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို စောင့်ရှောက်၍ သင်၏ဘုရားသခင်ကို အစဉ်မပြတ်မျှော်လင့်လော့။ ဟောရှေ ၁၂း ၃-၆

၁။ အတိတ်၌ယာကုပ်၏အပြစ်

က) မွှေးကတည်းကအပြစ်ရှိသည်။

ခ) သူ့အက်တာတလျှောက်အပြစ် တည်မြဲခဲ့သည်။

၂။ ယာကုပ်၏ဘုရားရှင်နှင့်ပြိုင်ဆိုင်ခြင်း

က) စိတ်ဓာတ်ကျလျက်

ခ)ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် မျက်ရည်ကျလျက်

ဂ) ခွန်အားတွေ့ခဲ့သည်။

၃ ။ယာကုပ်၏ အောင်မြင်မှု

က) ဘုရားသခင်၏မျက်နှာသာရခဲ့သည်။

ခ) ဘုရားရှင် ဖွင့်ပြခဲ့သည်-

၁။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေထာဝရဘုရားရှင်အနေဖြင့်

၂။ သူ့၏အကူအညီ ဖြစ်မည့်ထာဝရဘုရားနေဖြင့်

၄။ ဘုရားရှင်ထံပြန်လာခြင်း

က) ဂရုဏာတရားနှင့်သစ္စတရားကိုစောင့်ရှောက်ရန်

ခ) ဘုရားရှင်ကိုအမြဲစောင့်မျှော်ရန်

ဣသေရေလသည် အသက်ငယ်စဉ်ငါချစ်၍ ငါ့သားကို အဲကုတ္တုပြည်မှခေါ်ခဲ့၏။ သူတို့ကိုခေါ်သောသူထံမှထွက်သွားကြ၏။

ဗာလဘုရားတို့အားယစ်ပူဇော်၍ ရုပ်တုဆင်းတု တို့အားနံ့ သာပေါင်းကိုမီးရှို့ကြ၏။ ဧဖရမ်အား ငါလက်ဆွဲ၍သွားတတ်အောင်သွန်သင်၏။

သို့သော်ငါစောင့်မခြင်းကျေးဇူးကို မသိဘဲနေ၏။ လူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်း သံယောဇဉ်ကြိုးသွယ်၍ မေတ္တာကြိုးနှင့် ငါဆွဲငင်၏။

ပါးရိုးနားသို့ထမ်းပိုးကိုရွှေ့၍ ဖြည်းညှင်းစွာ ကျွေး၏။ ဟောရှေ ၁၁း ၁-၄

၁။ ဘုရာရှင်၏ချစ်ခြင်းကို ပြန်လည်သတိရခြင်း

က) ဣသရေလသည်အသက်ငယ်စဉ်၌ ဘုရားသခင်ကချစ်သည်။

ခ) သူ့သားကို အဲကုတ္တုပြည်မှခေါ်ခဲ့၏

၂။ ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းကို ပြန်လည်သတိရခြင်း

က) ဗာလဘုရားကို ယစ်ပူဇော်ခြင်း

ခ) ရုပ်တုများကို နံ့သာမွှေးမိးရှို့ခြင်း

၃။ ဘုရားသခင်၏သစ္စာရှိခြင်းကို ပြန်လည်သတိရခြင်း

က) ဧဖရမ်ကို သွားတတ်အောင်သင်ပေးခြင်း

ခ) ဣသရေလလူမျိုးကိုသွားတတ်အောင်သင်ပေးခြင်း

ဂ) ဣသရေလကို ကြိမ်ဖန်များစွာအနာကုသပေခြင်း

ဃ) ချစ်ခြင်းသံယောဇဉ်ကြိုးနှင့် ဆွဲခေါ်ခြင်း

င) သူ၏ထမ်းပိုးကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း

စ) ဖြည်းငြင်းစွာကျွေးခြင်း

 

လေးနက်သောအမှန်တရား

ငါ၏လူတို့သည် ငါ့ထံမှလွှဲမြဲလွှဲကြ၏။ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားထံသို့ ခေါ်သော်လည်း ထိုဘုရားကို အဘယ်သူမျှ မချီးမြှောက်လို။ ဟောရှေ ၁၁း ၇

၁. ဣသရေလလူမျိုးသည် အမြဲလွှဲမှားတတ်သည်။

၂။ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကို အဘယ်သူမျှမချီမြှောက်ပါ။

 

နိကုံး

အိုဧဖရမ်၊ ငါသည်သင့်ကို အဘယ်သို့စွန့်နိုင်မည်နည်း။ အို ဣသရေလ သင့်ကိုအဘယ်သို့ အပ်နှံနိုင်မည်နည်း။ သင့်ကိုအာဒမာမြို့ကဲ့သို့ အဘယ်သို့ဖြစ်စေနိုင်မည်နည်း။

ဇေဘိုင်မြို့ အရာ၌ အဘယ်သို့ခန့်ထားနိုင်မည်နည်း။ ငါသည် နှလုံးပြောင်းလဲ၍ အလွန်ကြင်နာသောစိတ်ရှိ၏။ ပြင်းစွာသောအမျက်ထွက်သည်အတိုင်းမပြုလို။

ဧဖရမ်ကု အထပ်ထပ်မဖျက်ဆီးလို။ ငါသည်လူမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ မြို့ထဲ၌နေသောမြို့ သားမဟုတ်သော်လည်း သင်တို့တွင်နေ၍ သန့်ရှင်းသောဘုရားဖြစ်၏။

သူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏နောက်တော်သို့ လိုက်ကြလိမ့်မည်။ ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ဟောက်တော်မူမည်။ ဟောက်တော်မူသောအခါ

သားသမီးတို့သည် နောက်မျက်နှာမှ အလျှင်အမြန်ပြေးကြလိမ့်မည်။ စာဌက်ကဲ့သို့အဲကုတ္တုပြည်မှ ၎င်း၊ ချိုးကဲ့သို့အာရှိုရီပြည်မှ၎င်း၊

အလျှင်အမြန်ပြေးကြ၍ သူတို့ကို နေရင်းအရပ်၌ ငါနေရာချမည်ဟု ထာဝရဘုရားမိန့် တော်မူ၏။ ဟောရှေ ၁၁း ၈-၁၁

၁။ ဘုရားရှင်သည် သူ့လူများကို စွန့်ပစ်မည်မဟုတ်ပါ။

၂။ ကြင်နာခြင်းကို ပြသလိမ့်မည်။

၃။ဖျက်ဆီးပြစ်မည်အဟုတ်ပါ။

၄။ သို့သော်လည်း ပြင်းထန်စွာစကားပြောလိမ့်မည်။

၅။ စိန်ခေါ်မှု

နိုမ့်ချစွာဘုရားသခင်ထံပြန်လာပြီး သူနှင့်အတူလျှောက်လှမ်းရန်။