Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှင်မာသဲ ၂၊ ၁ပေတရု ၁

အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှင်မာသဲ ၂၊ ၁ပေတရု ၁နိဒါန်း

၁။ ခရစ္စမတ်သည် ပျော်ရွင်ရာရာသီဖြစ်သည်။

က) သခင်ယေရုကြွလာခြင်းကို ဆင်နွဲခြင်း

ခ) သူ၏ကြွလာခြင်းကို အထိန်းအမတ်ပြုခြင်း

၁) ပရောဖက်အနေဖြင့်

၂) ယဇ်ပရောဟိတ်အဖြစ်

၃) ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ရွှေးနုတ်ခြင်းကို ယူဆောင်လာသောဘုရင်အဖြစ်

၂။ ပညာရှိများ၏ပျော်ရွင်ခြင်း

က) ဤပုံပြင်သည် ထူခြားလေးနက်သောပုံပြင်ဖြစ်သည်။

ခ) သူတို့တွေရှိသောပျော်ရွှင်မှုသည် သေချာစွာလေ့လာထိုက်ပေသည်။

 

ပညာရှိများ၏ပုံပြင်

ယော 2:1 ယုဒပြည်ဗက်လင်မြို့၌ ဟေရုဒ်မင်းကြီးလက်ထက်၊ ယေရှုသည် ဘွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှ၊

မာဂု ပညာရှိတို့သည် အရှေ့ပြည်က ယေရုရှလင်မြို့သို့ ရောက်လာကြလျှင်။

2 ယခု ဘွားမြင်သောယုဒရှင်ဘုရင်သည်၊ အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်း။ အရှေ့ပြည်၌ သူ၏ကြယ်ကို

ငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းငှါ ရောက်လာပြီဟု မေးမြန်းပြောဆိုကြ၏။

3 ထိုစကားကိုကြားလျှင် ဟေရုဒ်မင်းကြီးသည် ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွ စိတ်ပူပန် ခြင်းသို့ ရောက်သဖြင့်၊

၁။ သက်ဝင်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများ

က) သူတို့သိရှိသောအကြောင်းအရာများ၌

ခ) ပေါ်ထွန်းလာသော ကြယ်ကြီး၌

ဂ) သူတို့ယုံကြည်ခြင်း၌

၂။ အလားတူသတင်း

က) ဤအရာက ဟေရုမင်းကြီးဒုက္ခဖြစ်စေသည်။

ခ) ယုဒဘုရင်ပေါထွန်းခြင်းကို လက်မခံနိုင်ခဲ့ပါ။

 

အချက်အလက်မျာပိုမိုစုစောင်းခြင်း

4 ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင် ကျမ်းပြုဆရာရှိသမျှတို့ကို စုဝေးစေ၍ ခရစ်တော်ကို အဘယ် အရပ်မှာ ဘွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟု မေးမြန်းတော်မူ၏။

5 ထိုဆရာတို့ကလည်း၊ ပရောဖက်တဦး ရေးထားသောအချက်ဟူမူကား၊

6 အိုယုဒပြည်ဗက်လင်မြို့၊ အစိုးရသောယုဒမြို့တို့တွင်သင်သည် မြို့ငယ်မြို့ယုတ်မဟုတ်။ အကြောင်း မူကား၊

ငါ၏လူစုဣသရေလအမျိုးကို အုပ်စိုးရသောသခင်သည် သင်၏အထဲမှာပေါ်ထွန်းလတံ့ဟု ကျမ်းလာ ရှိပါ၏။

ထို့ကြောင့် ယုဒပြည်ဗက်လင်မြို့၌ ခရစ်တော်ကိုဘွားမြင်ရပါမည်ဟု မင်းကြီးအား ပြန်ကြားလျှောက် ထားကြ၏။ ရှင်မာသဲ ၂း ၄-၆

၁။ဟေရုဒ်မင်းကြီးကသူ၏နက်နဲသောအသိညာဏ်နည်းပါးခြင်းကိုသိရှိခဲ့သည်။

၂။သူသည် ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးနှင့် ကျမ်းပြုဆရာများကို ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။

က) သူတို့သည် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။

ခ) သူတို့သည် ကျမ်းစာကိုကျယ်ပြန့်စွာသိသောသူများဖြစ်သည်။

၃။ သူတို့သည်ရှေးခေတ်ပရောဖတ်ပြုချက်များကို သိရှိကြသည်။

က) အုပ်ချုပ်သူဘုရားသခင်ကစေလွှတ်မည့်အကြောင်း

ခ) ဣသရေလသူထိန်းဖြစ်မည့်အကြောင်း

ဂ) ဤမေရှိယ-အုပ်ချုပ်သူသည်ဗက်လင်မြို့၌မွှေးဖွားမည့်အကြောင်း

၄။ သို့သော်လည်းကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အခက်အခဲရှိကြသည်။

က) သူတို့သည် အသိပညာရှိကြသည်။

ခ) သို့သော်လည်းယုံကြည်ခြင်းမရှိကြပေ။

 

ဟေရုဒ်ဘုရင်၏ကောက်ကျစ်သောအကြံအစည်

7 ထိုအခါ ဟေရုဒ်မင်းကြီးသည်၊ မာဂုပညာရှိတို့ကိုမထင်မရှားခေါ်၍ ကြယ်ပေါ်ထွန်းသောအချိန် ကာလကို စေ့စေ့မေးမြန်းပြီးမှ၊

8 သင်တို့သွား၍ ထိုသူငယ်ကိုကြိုးစားရှာကြပါ။ တွေ့လျှင် ငါ့ထံသို့ပြန်လာ၍ ငါလည်း ထိုသူငယ်ကို

ဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင် ကြားပြောကြပါဟု မှာထားတော်မူလျက်၊ ဗက်လျင်မြို့သို့ စေလွှတ်လေ၏။ ရှင်မာသဲ ၂း ၇-၈

၁။ ပညာရှင်များကိုခေါ်ဖိတ်ခဲ့သည်။

က) ကြယ်ပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကို သိချင်ခဲ့သည်။

ခ) ဗက်လင်မြို့ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။

၂။ သူတို့ကို တောင်းဆို့ခဲ့သည်။

က) ယုဒရှင်ဘုရင် ကို ရှာတွေ့ရန်

ခ) သူလည်း သွားပြီးကိုးကွယ်ရန်

 

ဗက်လင်၏ကြယ်ကိုတွေ့ရှိခြင်း

9 ထိုသူတို့သည် မင်းကြီးစကားကိုနာခံပြီးလျှင်ထွက်သွားကြ၍ အရှေ့ပြည်၌မြင်ရသောကြယ်သည် သူတို့ ရှေ့ကသွားသဖြင့်

သူငယ်တော်ရှိရာအရပ်အပေါ်သို့ရောက်၍ တည်လျက်နေ၏။

10 ထိုကြယ်ကိုမြင်ပြန်သောအခါ အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍၊

11 အိမ်သို့ဝင်လေသော်၊ မယ်တော်မာရိနှင့်တကွ သူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျှင် ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်၍၊

မိမိတို့ ဘဏ္ဍာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှ လောဗန်နှင့်မုရန် တည်းဟူသောနံ့သာမျိုးကို၎င်း၊ ရွှေကို၎င်း ဆက်ကပ်ပူဇော်ကြ၏။

12 နောက်မှ ဟေရုဒ်မင်းကြီးထံသို့ မပြန်ရမည်အကြောင်းကိုအိပ်မက်တွင် ဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၍

မိမိတို့ ပြည်သို့ အခြားသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွားကြ၏။ ရှင်မာသဲ ၂း ၉-၁၂

၁။သူ၏ကြယ်

က) ဤကြယ်ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ခ) သူတို့ရှေ့၌သွားခဲ့သည်။

ဂ) ဗက်လင်မြို့အိမ်တအိမ်အပေါ်၌ရပ်နားခဲ့သည်။

၂။ ပညာရှိများ၏တုန့်ပြန်မှု

က) သူတို့သည် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြသည်။

ခ)သူငယ်ကိုတွေ့ရှိကြသည်။

ဂ)သူတို သည်ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။

ဃ)သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးအပ်ကြသည်။

၁) ရွှေ

၂) လောဗန်မွှေးနံ့သာ

၃) မူရန်

၃။ ဘုရား၏သတိပေးချက်

က) ဟေရုဒ်ဘုရင်ထံပြန်မလာရန်]

ခ) ကောက်ကျစ်သောဘုရင်သည် လာပြီးကိုးကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ပေ။

ဂ) ဤသတိပေးချက်ကို လိုက်နာပြီးသူတို့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့သည်။

 

ဖော်မပြနိုင်သောပျော်ရွှင်မှုနှင့် ဘုန်းနှင့်ပြည့်စုံသော

8 ထိုသခင်ကိုသင်တို့သည် မမြင်ဘူးသော်လည်းချစ်ကြ၏။ ယခုမှာလည်းမမြင်ဘဲလျက်၊

ယုံကြည်သော အားဖြင့် ဘုန်းအသရေနှင့် စပ်ဆိုင်သော၊ ပြော၍မမှီနိုင်သော ရွှင်လန်းခြင်းစိတ်နှင့် ဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြစ်၍၊

9 စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူသော ယုံကြည်ခြင်း၏ အကျိုးကိုခံရကြ၏။

၁။ ပညာရှိများ၏ ကြီးမားသောပျော်ရွှင်ခြင်း

က) သူတို့အတွက်သာသတ်မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။

ခ) တချို့အတွက်သာသတ်မှတ်ထားသောအရာမဟုတ်ပါဘူး။

၂။ သခင်ယရှုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်း

က) ကျွန်ပ်တို့အမှန်တကယ် ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။

ခ) ဖော်မပြနိုင်သောပျော်ရွှင်မှုဖြင့်

ဂ) ဤအရာသည် ဘုန်းနှင့်ပြည့်သော ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သည်။

 

ခရစ္စမတ်၏ဝမ်းမြောက်ခြင်

၁။ ဤအရာသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ပေးသောအရာဖြစ်သည်။

၂။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လာသည်။

၃။ ဤဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်

က) စစ်မှန်သည်။

ခ)ကြီးမားသည်။

ဂ)မွန်မြတ်သည်။