Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

အလင်း၏ သားကဲ့သို့ လျှောက်လှမ်းခြင်း ဧဖက် ၅

အလင်း၏ သားကဲ့သို့ လျှောက်လှမ်းခြင်း ဧဖက် ၅နိဒါန်း

၁။ ဧဖက်သြဝါဒစာသည် အသင်းတော်ဗေဒကို ဦးတည်ပါသည်။

၂။ ပထမအခန်းကြီး(၂)ခုသည် သခင်ယေရှုသည် အသင်းတော်၏လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ကို ဖော်ပြပါသည်။

၃။ နောက်ပိုင်းအခန်းတို့သည် အသင်းတော် (ဓမ္မတိုက်) တည်ဆောက်သောသူတို့ကို ဦးတည်ပါသည်။

 

အသင်းတော်

၁။ အခြေခံ အုတ်မြစ်

က။ တမန်တော်တို့ နှင့် ပရောဖက်များ

ခ။ သခင်ယေရှုသည် တိုက်ထောင့်အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်သည်။

၂။ အသက်ကျောက်မျက်

က။ ယုံကြည်သူများ

ခ။ တင်းပြည့်အသင်းသူ/သားများ

ဂ။ သခင်သည် ထိုသူတို့ကို အသင်းတော်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ပုံသွင်းရန် ပြင်ဆင်နေသည်။

 

ယုံကြည်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်း

၁။ ယုံကြည်သောသူများသည် ဘုရားသခင်၏ “ချစ်သား” ဖြစ်ကြသည်။ ဧဖက် ၅း၁

က။ ခရစ်တော်သည် ငါတို့ကို အလွန်ချစ်တော်မူ၏။ ဧဖက် ၅း၂

ခ။ ခရစ်တော်သည် ကိုယ်ကိုကိုယ်ဆက်ကပ်၏။

၁။ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ယဇ်ပူဇော်၏။

၂။ အပြစ်အတွက် မွှေးကြိုင်သောယဇ်အဖြစ်ပူဇော်၏။ ဧဖက် ၅း၂

၂။ ယုံကြည်သူများသည် အတိတ်ကအပြစ်အကြောင်းများကိုမမေ့နိုင်။

က။ လူအများတို့သည် အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုကျူးလွန်ကြ၏။

ခ။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည် ကြီးမြတ်၏၊ ဂရုဏာတော်သည် နောင်တရသောအပြစ်သားများအတွက် ပေးအပ်ခဲ့သည်။

ဂ။ မည်သို့ပင်အပြစ်ရှိသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအမှုပြုပေးခဲ့သည်။

 

စိန်ခေါ်ချက် (၃) ခု-

၁။ မေတ္တာတရား၌ကျင်လည်ကြလော့။ ဧဖက် ၅း၂

က။ ဘုရားသခင် ကျင့်တော်မူသည်နည်းတူကျင့်ကြလော့။ ဧဖက် ၅း၁

ခ။ ခရစတော်သည်ငါတို့ကို ချစ်တော်မူသည်နည်းတူ ဧဖက် ၅း၂

ဂ။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သောသူကဲ့သို့ ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃

ဃ။ သခင်၏အမိန့်တော်နားခံခြင်း ယောဟန် ၁၃း ၃၄-၃၅

၂။ သခင်ဘုရား၌ အလင်းဖြစ်ကြ၏ ဧဖက် ၅း၈

က။ အလင်း၏သားဖြစ်ကြ၏ ဧဖက် ၅း၈

၁။ အလင်း၏သားကဲ့သို့ကျင့်နေကြလော့။ ဧဖက် ၅း၈

၂။ အထက်ကာလ၌မှောင်မိုက်အတိဖြစ်ကြ၏။ ဧဖက် ၅း၈

ခ။ အလင်းနှင့် ဝိညာဉ်အသီး

၁။ အလင်းသည် အပင်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။

၂။ အလင်းအားဖြင့် အပင်သည်သန်မာစွာကြီးထွားသည်။

၃။ အချိန်တန်လျှင်အသီးသီးတတ်၏။

၄။ အလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်းဖြစ်သတည်း။ ဧဖက် ၅း၉

၅။ အလင်းသည် ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအရာသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သင်ယူနိုင်ရန် ခေါ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဧဖက် ၅း၁၀

၆။ မှောင်မိုက်အမှုတို့နှင့်မဆက်ဆံ။ ဧဖက် ၅း ၁၁-၁၂

၇။ ထင်ရှားစေတတ်သောအရာရှိသမျှသည်လည်း အလင်းဖြစ်၏။ ဧဖက် ၅း၁၃

ဂ။ သခင်၏ခေါ်ခြင်း၌နိုးကြားရန်။

၁။ အိပ်ပျော်သောသူ

၂။ သေလွန်သောသူ

၃။ ခရစ်တော်သည်အလင်းကိုသင့်အားပေးတော်မူမည်။ ဧဖက် ၅း၁၄

၃။ သတိကြီးစွာ ကျင့်စောင်ပါ။ ဧဖက် ၅း၁၅

က။ ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ် ဧဖက် ၅း၁၅

၁။ ပညာရှိကဲ့သို့ ဧဖက် ၅း၁၅

၂။ ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်လော့။ ဧဖက် ၅း၁၆

ခ။ ထို့ကြောင့်သတိမရှိသောမဖြစ်။ ဧဖက် ၅း၁၇

ဂ။ သခင်ဘုရား၏အလိုရှိရာကို ပိုင်းခြား၍သိသောသူဖြစ်ကြလော့။ ဧဖက် ၅း၁၇

၁။ လွန်ကျူးစေတတ်သောယစ်မူးခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ဧဖက် ၅း၁၈

၂။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလော့။ ဧဖက် ၅း၁၈

 

အံ့သြဖွယ်သော အကျိုးရဆက်များ

၁၉။ ဆာလံသီချင်းမှစသောဓမ္မသီချင်းအမျိုးမျိုးတို့ကို အချင်းချင်းပြောဆို ဖတ်ရွတ်၍၊

နူးညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့် သခင်ဘုရားရှေ့တော်၌ကျူးဧ၍သီဆိုကြလော့။

၂၀။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့၌ ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါ၏ဟု ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏

နာမတော်ကိုထောက်၍၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင့်ရှေ့၊ ကာလအစဉ်မပြတ်ဝန်ခံကြလော့။

၂၁။ ခရစ်တော်ကိုခန့်ညားသောအားဖြင့်၊ အချင်းချင်း တစ်ယောက်အောက်တစ်ယောက် မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချလျက်နေကြလော့။ ဧဖက် ၅း ၁၉-၂၁

၁။ ကြီးမားသော ဝိညာဉ်ရေး မိတ်သဟာယ

က။ ဆာလံသီချင်း၌

ခ။ ဓမ္မသီချင်း၌

ဂ။ သီချင်းအမျိုးမျိုး၌

ဃ။ နူးညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့် သခင်ဘုရားရှေ့တော၌ကျူးဧကြလော့

၂။ စိတ်နှလုံးထဲမှ ကျေးဇူူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း

က။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့၌ ခမည်းတော်ဘုရားသခင့်ထံ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း

ခ။ သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုထောက်၍

၃။ အချင်းချင်း ဝန်ခံခြင်း

က။ နှိမ့်ချခြင်း၌

ခ။ ရိုသေသမှုပြုခြင်း၌

 

နိဂုံး

၁။ သခင်ဘုရားနှင့် နုတ်ကပတ်တော်၌ စိန်ခေါ်ခြင်းရှိခြင်း

၂။ ပို၍ကီးထွားသော၊ ပို၍ဉာဏ်ပညာရှိသောအသင်းတော်ဖြစ်စေရန်ကြိုးစား၍ရှာနေခြင်း

၃။ ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လူတိုင်းမှာ အခွင့်အရေးရှိပါသည်။