Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

သူသည် နားထောင်ခြင်းအကြောင်းကို သင်တော်မူ၏ (ဟေဗြဲ ၅း၁-၁၄)

သူသည် နားထောင်ခြင်းအကြောင်းကို သင်တော်မူ၏ (ဟေဗြဲ ၅း၁-၁၄)နိဒါန်း

၁။ မနာခံခြင်း ပြဿနာ

က။ ရှေ့ခေတ် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။

ခ။ ဆိုးရွားပြီး ဖျက်စီးသေစေနိုင်သော ပြဿနာဖြစ်သည်။

၂။ မနာခံခြင်းအကြောင်း ထင်ရှားသောဥပမာများ

က။ အာဒံ နှင့် ဧဝ (ကမ ္ဘာဦးကျမ်း ၂-၃)

ခ။ ရှောလုဘုရင် (၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၅)

၃။ နာခံခြင်းအကြောင်း စိန်ခေါ်ချက်

က။ သခင်ယေရှုအတွက်လည်း စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။

ခ။ နာခံမှုကို သူမည်သို့ သင်ယူခဲ့သည်ကို သိရန် အရေးကြီးသည်။

 

လူသားအဖြစ် နာခံခြင်း

5 ယေရှုခရစ်၌ရှိသော ထိုစိတ်သဘောကို သင်တို့၌လည်း ရှိစေကြလော့။

6 ထိုသခင်သည် ဘုရားသခင်၏ သဏ္ဌာန်တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်နှင့် ပြိုင်သောအမှုကို လုယူခြင်းအမှုဟူ၍ မထင်မမှတ်လျက်ပင်၊

7 မိမိအသရေကိုစွန့်၍ အစေခံကျွန်၏သဏ္ဌာန်ကို ယူဆောင်လျက်၊ လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ ဘွားမြင်ခြင်းကို ခံတော်မူ၏။

8 ထိုသို့ လူ၏ဂုဏ်အင်္ဂါလက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံလျက်၊ အသေခံခြင်းသာမဟုတ်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခြင်းတိုင်အောင် အစေကျွန်ခံ၍ ကိုယ်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချတော်မူ၏။

9 ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်ကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ ဘွဲ့နာမတကာတို့ထက် ကြီးမြတ်သော ဘွဲ့နာမကို ပေးသနားတော်မူ၏။

10 အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်သတ္တဝါ၊ မြေကြီးသတ္တဝါ၊ မြေကြီးအောက်၌ရှိသော သတ္တဝါ တည်းဟူသော ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါတို့သည် ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကို ဒူးထောက်၍၊

11 ယေရှုခရစ်သည် သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟု နှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်၊ ခမည်းတော်ဘုရား၏ ဘုန်းအသရေ တော်ကို ထင်ရှားစေကြမည်အကြောင်းတည်း။ ဖိလိဖိ ၂း၅-၁၁

၁။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်နှင့် တန်းတူဖြစ်သည်။

က။ သူ့၏ ဘုရားဖြစ်ခြင်း၌

ခ။ ထာဝရဖြစ်ခြင်း

၂။ သခင်ယေရှုသည် လူသားပုံသဏ္ဍာန်ကို ခံယူခဲ့သည်။

က။ သူ့ကိုယ်သူ နာမည်ပျက်အောင် လုပ်သည်။

– ကျော်ကြားမှုကို မရှာဘူး။

– သူ့နာမည်ကို မြင့်တင်ဖို့ မကြိုးစားဘူး။

ခ။ အစေခံကျွန်တစ်ဦးအဖြစ် ခံယူခဲ့သည်။

– ကျွန် ဟူသော ဝေါဟာသည် အစေခံကျွန် ဟု ဆိုလိုသည်။

– သူသည် ဘုရားသခင်၏ နှိမ့်ချသောကျွန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။

ဂ။ ကျွန်တစ်ဦးအဖြစ်

– နာခံဖို့ သင်ယူသည်။

– အရာအရာ၌ ဘုရားသခင်ကို နာခံခဲ့သည်။

– လက်ဝါးကားတိုင်မှာ သေဖို့အထိ သူနာခံလိုစိတ်ရှိခဲ့သည်။

 

ဆင်းရဲဒုက္ခထဲမှ နာခံရန် သင်ယူခြင်း

5 ထိုနည်းတူ၊ ခရစ်တော်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအရာ၌ မိမိကို မိမိချီးမြှောက်သည်မဟုတ်။ သင် သည်ငါ့သားဖြစ်၏။

ယနေ့ပင် သင့်ကို ငါဖြစ်ဘွားစေပြီဟု မိန့်တော်မူသောသူသည် ခရစ်တော်ကို ချီးမြှောက် တော်မူ၏။

6 ထိုသို့နှင့်အညီ ကျမ်းစာတချက်လာသည်ကား၊ သင်သည် မေလခိဇေဒက်နည်းတူ ထာဝရယဇ်ပုရောဟိတ် ဖြစ်သည်ဟု လာသတည်း။

7 ထိုခရစ်တော်သည် လူဇာတိအဖြစ်၌ နေစဉ်ကာလ၊ သေခြင်းမှ ကယ်လွှတ်နိုင်တော်မူသောသူကို၊ ကြီးစွာသော ကြွေးကြော်ခြင်း၊

မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပဌနာပြုသဖြင့်၊ ကြောက်ရွံရာအမှု၌ ချမ်းသာ ရသည်ဖြစ်၍၊

8 ဘုရားသခင်၏ သားတော်မှန်သော်လည်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံသောအားဖြင့် နားထောင်ခြင်း အကျိုး အကြောင်းကို သင်တော်မူ၏။

9 ထိုသို့စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှ၊ ယုံကြည်နားထောင်သော သူအပေါင်းတို့အား ထာဝရကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးကို ပြုသောသူဖြစ်တော်မူ၍။

10 မေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့သော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဟု ဘုရားသခင်သမုတ်တော်မူခြင်းကို ခံရ၏။

11 ထိုမေလခိဇေဒက်၏အကြောင်းကို ငါတို့ ပြောစရာစကားအများရှိ၏။ သို့သော်လည်း၊ သင်တို့သည် ဉာဏ်နုန့်သောကြောင့် အပြောခက်လှ၏။ ဟေဗြဲ ၅း၅-၁၁

၁။ သူဆင်းရဲခံရသောအရာများအားဖြင့် နာခံမှုကို သင်ယူခဲ့သည်။

၂။ သူဆင်းရဲဒုက္ခခံရသောအရာများကား အဘယ်နည်း။

က။ ဆာလောင်မှု (လုကာ ၄း၁-၁၃)

– အစာရှောင်ခြင်း

– ဘုရားသခင်နှင့် သူ့၏ နုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံခြင်း

ခ။ ငြင်းပယ်ခံရခြင်း (လုကာ ၄း၁၆-၃ဝ)

– နာဇရက်မြို့သားတို့သည် သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။

– လူများက သူ့ကို သတ်ချင်ကြသည်။

ဂ။ သူ့ကို စစ်ဆေးသော အမှုများ (ယောဟန် ၁၉)

– အန်နာ

– ကလောဖ

– ပုနိ ္တပိလတ်

 

နိဂုံး

5 ထိုနည်းတူ၊ အသက်ပျိုသောသူတို့၊ အသက်ကြီးသော သူတို့၏ စကားကိုနားထောင်ကြလော့။ ထိုမျှမက၊ အချင်းချင်းတယောက်အောက်တယောက်နှိမ့်ချလျက်နေ၍၊

နှိမ့်ချခြင်းတန်ဆာကို ဆင်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ထောင်လွှားစော်ကားသော သူတို့ကို ဘုရားသခင် ဆီးတားတော်မူ၏။ စိတ်နှိမ့်ချသော သူတို့အား ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။

6 ထိုကြောင့် ကာလအချိန်တန်လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်း၊ တန်ခိုးကြီသော လက်တော်အောက်၌ ကိုယ်ကိုကိုယ် နှိမ့်ချကြလော့။

7 သင်တို့ကိုသတိနှင့် ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်၊ သင်တို့၌ စိုးရိမ်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကို ကိုယ်တော်၌ အပ်နှံကြလော့။

8 သမ္မာသတိရှိလျက် မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြလော့။ သင်တို့၏ ရန်သူတည်းဟူသော မာရ်နတ်သည်၊ ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ်သူကို မျိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျက်ရှိ၏။

9 သို့ဖြစ်၍၊ လူပြည်အရပ်ရပ်တို့၌ရှိသော သင်တို့ ညီအစ်ကိုများတို့သည် ထိုသို့သောဆင်းရဲကို ခံရကြသည်ဟုသိမှတ်လျက်၊ ယုံကြည်ခြင်း၌တည်၍မာရ်နတ်ကို ဆီးတားကြလော့။

10 ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့် ငါတို့ကို ထာဝရဘုန်းအသရေတော်သို့ခေါ်တော်မူသော၊ ခပ်သိမ်းသော ကျေးဇူးကို ပြုတော်မူသော

ဘုရားသခင်သည် ခဏဆင်းရဲခံပြီးသော သင်တို့ကိုစုံလင်တည်ကြည်ခိုင်ခံ့မြဲမြံ စေတော်မူလိမ့်မည်။

11 ထိုဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းအသရေ အစွမ်းသတ္တိရှိတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။ ၁ ပေတရု ၅း၅-၁၁

၁။ ဝန်ခံအပ်နှံခြင်းစိတ်ကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပါ။

၂။ စာတန်မာရ်နတ်ကို သတ္တိရှိရှိ တွန်းလှန်ပါ။

၃။ ဆင်းရဲဒုက္ခသည် ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်ထဲက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။

က။ ကျွန်ပ်တို့ကို ပြည့်စုံစေရန် (ရင့်ကျက်စေရန်)

ခ။ ကျွန်ပ်တို့ကို တည်ဆောက်ပေးရန်

ဂ။ ကျွန်ပ်တို့ကို ခွန်အားပေးရန်

ဃ။ ကျွန်ပ်တို့ကို ခိုင်ခံ့မြဲမြံစေရန်။