Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

သူတို့သည် အစဉ် ဆုံးမသွန်သင်၊ ဟောပြောကြ၏ (တမန် ၅း ၄၂)

သူတို့သည် အစဉ် ဆုံးမသွန်သင်၊ ဟောပြောကြ၏ (တမန် ၅း ၄၂)နိဒါန်း

၁။ သခင်ယေရှု၏ သွန်သင်ခြင်း အမှူတော်

က။ ကျယ်ပြန့်သည်

ခ။ ပြုပြင်ခြင် ပါသည်

ဂ။ အစဉ် နှိုးဆော်ပေးသည်

၂။ လူမျိုးစား နှစ်မျိုး

က။ လူထု

ခ။ တပြည့်တော်များ

ဂ။ သီးသီးခြားခြား သွန်သင်ပေးသည်

 

လူထုများထံ

11 ကိုယ်တော်က၊ သင်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏နက်နဲသော အရာတို့ကိုသိရသော အခွင့်ရှိကြ၏။ ထိုသူတို့မူကား အခွင့်မရှိကြ၊

12 အကြင်သူသည် ရတတ်၏။ ထိုသူ၌ ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းငှါ ပေးဦးမည်။ အကြင်သူသည် ဆင်းရဲ၏။ ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင် နှုတ်လိမ့်မည်။

13 ထိုကြောင့် သူတို့သည် မြင်လျက်မမြင်၊ ကြားလျက်မကြား၊ အနက်ကိုလည်း နားမလည်သောကြောင့် ဥပမာကိုဆောင်၍ ငါဟောပြော၏။

14 ဟေရှာယဟောဘူးသောအနာဂတ်စကားဟူမူကား၊ သင်တို့သည် ကြားလျက်ပင်

အနက်ကိုနားမလည် ဘဲကြားကြလိမ့်မည်။ မြင်လျက်ပင် အာရုံမပြုဘဲမြင်ကြလိမ့်မည်။

15 အကြောင်းမူကား၊ ဤလူမျိုးသည် မျက်စိမမြင်၊ နားမကြား၊ စိတ်နှလုံးမသိ၊ အကျင့်မပြောင်းလဲ၊

သူတို့ အနာရောဂါကို ငါမငြိမ်းစေရသည်တိုင်အောင်၊ သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်၊ နားသည်ထိုင်းလျက်၊

ကိုယ် မျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟူသောစကားသည် ဤလူတို့၌ ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သတည်း။ (မာသဲ ၁၃း ၁၀-၁၅)

၁။ သင်ယူခြင်း၌ ဘုရား၏လမ်းစဉ်

က။ ဝတ္တရားကို တာဝန်ယူရမည်

၁။ နားထောင်ရမည်

၂။ တွေ့မြင်ရမည်

၃။ နားလည်သဘောပေါက်ရမည်

ခ။ တန်ဝန်ဝတ္တရားကို အသုံးမပြုခြင်း၏ အကျိုးဆက်များ

၁။ နှလုံးသားမှာ မရှင်းမလင်းမှူ များလာသည်

၂။ နားများ ထိုင်းလာသည်

၃။ မျက်စိများ မမြင်နိုင်

၂။ မျှော်လင့်ခြင်း ရှိသေးသည်

က။ သခင်ယေရှူ၏ သွင်သင်ခြင်းကို ချည်းကပ်လာရန်

ခ။ သခင်ယေရှူ၏ တပြည့်တော်များထံ ထိုးဝင်ကြရန်

 

တမန်တော်များ

16 သင်တို့မျက်စိသည် မြင်သောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏။ သင်တို့နားသည်လည်း ကြားသောကြောင့် မင်္ဂလာ ရှိ၏။

17 ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့ မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့် ဖြောင့်မတ်သော သူများတို့သည် မြင်ခြင်းငှါအလိုရှိသော်လည်း မမြင်ရကြ။

သင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကို ကြားခြင်းငှါ အလိုရှိသော်လည်း မကြားရကြ။ (မာသဲ ၁၃း ၁၆-၁၇)

၁။ သင်ယူခြင်း၌ ဘုရား၏လမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးလာသည်

၂။ အကျိုးဆက်များ

က။ တမန်တော်များသည် မင်္ဂလာရှိကြသည်

ခ။ သူတို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ နက်နဲသောအရာများကို သိခွင့်ပေးသည်။

ဂ။ သူတို့၏ မျက်စိနှင့် နားများသည် နက်နဲသော သင်ယူမှူအတွက် ပွင့်လင်းလာသည်

 

တမန်တော်များ၏ လက်ဦး သွန်သင်ခြင် အမှူတော်လုပ်ငန်း

40 ထိုမှတပါးသဘောမဖြောင့်သော ဤအမျိုးမှ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလော့ဟူ၍

အထူးထူး အပြားပြားသောစကားနှင့် သက်သေခံ၍ တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လေ၏။

41 ထိုစကားကို အသင့်နှလုံးသွင်းမိသော သူတို့သည် ဗတ္တိဇံကိုခံ၍၊ ထိုနေ့၌အရေအတွက်အားဖြင့် သုံး ထောင်မျှလောက်သော သူတို့သည်ဝင်ကြ၏။

42 ထိုသူများသည် တမန်တော်တို့၏ ဆုံးမဩဝါဒကိုခံခြင်း၊ အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်း၊ ပဌာနပြုခြင်းတို့ကို အမြဲဆောင်ရွက်၍နေကြ၏။ (တမန် ၂း ၄၀-၄၂)

၁။ ပေတရုသည် ဟောပြောသွင်သင်ခြင်း၌ အလေးအနက် ဆက်ကပ်လာသည်။

၂။ သူသည် ဘုရား၏ တန်ခိုး အလုပ်လုပ်နေကြောင်း တွေ့မြင်လာသည်။

က။ ဘုရား၏ ဝိညာဉ်သည် စိတ်နှလုံးများကို သိမ်းသွင်းလာသည်

ခ။ နုတ်ထွက်တော်သည် အသတ်တာ အသီးသီး၌ လွမ်းမိုးလာသည်

ဂ။ လူအများတို့သည် ယုံကြည်ခြင်း ရှာဖွေကျင့်သုံးခြင်း၌ သစ္စာလာကြသည်။

 

တမန်တော်များ၏ အစဉ် သွန်သင်ခြင်း အမှူတော်လုပ်ငန်း

33 ထိုစကားကိုကြားလျှင်၊ ထိုသူတို့နှလုံးသည် ကွဲပြတ်မတတ်ဖြစ် ၍၊ တမန်တော်တို့ကို ကွပ်မျက်ခြင်းငှါ အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြောဆိုကြ၏။

34 ထိုအခါလူအပေါင်းတို့ရိုသေသောသူ၊ ဂါမလျေလအမည် ရှိသောနိဿရည်းဆရာ၊

ဖာရိရှဲ တယောက်သည် လွှတ်တော်ပေါ်၌ထ၍၊ တမန်တော်တို့ကို ပြင်သို့ခဏထွက်စေပြီးလျှင်၊

35 ဣသရေလ လူတို့၊ ဤသူတို့အား အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို သတိနှင့်ဆင်ခြင်ကြလော့။

36 အကြောင်းမူကား၊ အထက်က သုဒအမည် ရှိသောသူတယောက် သည်ထသဖြင့်၊ ငါသည်လူ သာမည မဟုတ်ဟု ဆိုသည်ဖြစ်၍၊

သူ၌ လူလေးရာမျှ လောက်ဆည်းကပ်ကြ၏။ ထိုသူသည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်၍ သူ့ကိုယုံကြည်သမျှသော သူတို့သည် ကွဲပြား ပျောက်ပျက်ကြ၏။

37 ထိုသူနောက်ငွေတော်ခွဲစဉ်ကာလ၊ ယုဒအမည် ရှိသော ဂါလိလဲ လူတယောက်သည်လည်းထ၍၊ မိမိ နောက်သို့လူများကိုသွေးဆောင်လေ၏။

ထိုသူသည်လည်း ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍၊ သူ့ကိုယုံကြည်သမျှ သောသူ တို့သည် ပျောက်လွင့်ကြ၏။

38 ယခုလည်းဤသူတို့ကို ရှောင်ရှား၍ အလို အလျောက်ရှိကြ ပါစေဟု ငါဆို၏။

ဤအကြံဤအမှုသည် လူ၏အကြံလူ၏အမှုဖြစ်လျှင် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။

39 ဘုရားသခင်၏အကြံအမှုဖြစ်လျှင် သင်တို့သည် မဖျက်ဆီးနိုင်ကြ။ သင်တို့သည် ဘုရားသခင်၏

အာဏာတော်ကို ဆန်သောသူမဖြစ် မည်အကြောင်း သတိပြုကြ လော့ဟု ပြောဆို၏။

40 ထိုစကားကို နားထောင်ကြသဖြင့်၊ တမန်တော် တို့ကိုခေါ်၍ ရိုက်နှက်ပြီးမှ၊ ယေရှု၏နာမကို

အမှီပြုလျက် မဟောမပြောမည်အကြောင်း တားမြစ်ထား၍ လွှတ်ကြ ၏။

41 တမန်တော်တို့သည်လည်း၊ သခင်ယေရှု၏ နာမတော်ကြောင့် မိမိတို့သည် အရှက်ကွဲခြင်းကို

ခံထိုက် ကြသည်ဟု မှတ်တော်မူသော ကြောင့်ဝမ်းမြောက်သော စိတ်ရှိ၍ လွှတ်တော်မှထွက်သွားကြ၏။

42 ဗိမာန်တော်၌၎င်း၊ အိမ်၌၎င်း နေ့တိုင်းအစဉ် ဆုံးမသွန်သင်လျက်၊

ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်၏ဟူ၍ ဧဝံဂေလိတရားကို မပြတ်ဟော ပြောလျက်နေကြ၏။ (တမန် ၅း ၃၃-၄၂)

၁။ အသင်းတော်ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း

က။ ပို၍ ဆိုးလာသည်

ခ။ ပေတရူနှင့် ယောဟန်တို့ အသက်အန္ဒရယ်ရှိလာသည်။

၂။ တမန်တော်တို့၏ လုံ့လဝီရိယ

က။ သူတို့၌ တူန်လှူပ်ခြောက်ခြားခြင်းမရှိ

ခ။ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းခံသော်လည်း ဝမ်းမြောက်ကြသည်။

ဂ။ ဟောပြောသွင်သင် အမှူကို မရပ်မနားလုပ်ကြသည်။

၁။ လူအများရှေ့ (ဘုရားကျောင်း)

၂။ မိမိအိမ်၌

နိဂုန်း

၁။ ဘုရား၏ နှုတ်ထွက်ကို ဘယ်လို ခံယူသလည်း။

၂။ ဘုရား၏ နှူတ်ကတော်အမှူ၌ အစဉ် ဆက်ကပ်ဖို့လိုအပ်သည်။