Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

“သုံးထောင်မျှလောက်သောသူတို့သည် ဝင်ကြ၏” တမန်တော် ၂း၄၂

“သုံးထောင်မျှလောက်သောသူတို့သည် ဝင်ကြ၏” တမန်တော် ၂း၄၂နိဒါန်း

လများစွာအတွက် သခင်ယေရှုဘုရား၏ အမှုတော်သာသနာ

၂၃ ယေရှုသည် တရားဇရပ်တို့၌ ဆုံးမသြဝါဒပေးလျက်၊ နိုင်ငံတော်နှင့် ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောလျက်၊

လူတို့တွင် အနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကို ငြိမ်းစေလျက်၊ ဂါလိလဲပြည်တစ်ပြည်လုံးကို ဒေသစာရီ လှည့်လည်တော်မူ၏။

၂၄ သတင်းတော်သည်လည်း ရှုရိပြည်၌ အနှံ့အပြားကျော်စောသည်ဖြစ်၍ နတ်ဝင်သောသူ၊ ဝက်ရူးစွဲ သောသူ၊ လက်ခြေသေသောသူမှစသည့်

အထူးထူးအပြားပြားသော အနာရောဂါစွဲ၍ မကျန်းမမာသူ ရှိသမျှတို့ကို အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၍ သူတို့၏အနာရောဂါကို ငြိမ်းစေတော်မူ၏။

၂၅ ဂါလိလဲပြည်၊ ဒေကပေါလိပြည်၊ ယေရုရှလင်မြိုျ့မှစေသော၊ ယုဒပြည်၊

ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဘက်မှလာသော လူများအပေါင်းတို့သည် နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။ မဿဲ ၄း၂၃-၂၅

၁။ ပထဝီအနေအထားအရ

က။ ဂါလိလဲပြည်၌ ပိုများသည်။

ခ။ ယုဒပြည်၌လည်း အမှုတော်ဆောင်ခဲ့သည်။

ဂ။ သတင်းတော်သည် ရှုရိပြည်၌ အနှံ့အပြားကျော်စောသည်။

၂။ လူထုများ

က) တရားစကားနားထောင်ရန် လူထောင်ချီ စုရုံးလာကြသည်။

ခ) မကျန်းမမာသူများကို ကျန်းမာစေဖို့ အထံတော်သို့ ခေါ်ဆောင်ကြသည်။

ဂ) နတ်ဆိုးစွဲသောသူတို့ကိုလည်း ခေါ်ဆောင်လာကြသည်။

၃။ တပည့်တော်များ

သခင်ယေရှုသည် တမန်တော်များဟု ခေါ်သော လူများကိုလည်း အထူးသွန်သင်ပေးခဲ့သည်။

 

များပြားသော လူထု

၁။ လူ (၅) ထောင်တို့အား ကျွေးမွေးခြင်း

မဿဲ 14:13 ယေရှုသည် ကြားတော်မူလျှင်၊ ထိုအရပ်မှထွက်၍လှေကိုစီးလျက်

တော၌ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သို့ ကြွတော်မူ၏။ လူအစုအဝေးတို့သည် ကြားသိရလျှင်၊ မြို့ရွာမှထွက်၍ ကုန်းကြောင်းလိုက်ကြ၏။

14 ယေရှုသည် ထွက်ကြွ၍ လူများအပေါင်းတို့ကို တွေ့မြင်တော်မူလျှင်၊ သနားခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍ လူနာရှိ သမျှတို့ကို ချမ်းသာပေးတော်မူ၏။

၂။ လူ (၄) ထောင်အား ကျွေးမွေးခြင်း

မဿဲ 15:32 ထိုအခါ ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍၊ ဤလူများကိုငါသနား၏။ သုံးရက်ပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိ ကြပြီ။

စားစရာအလျှင်းမရှိ။ လမ်းခရီး၌ မောမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် အစာမစားမှီ သူတို့ကိုလွှတ်ခြင်းငှာ ငါအလိုမရှိဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊

 

တမန်တာ်များ၏ အမှုတော်

၁။ မဟာစေခိုင်းချက် အပ်နှံထားသည်

မဿဲ 28:16 တကျိပ်တပါးသော တပည့်တော်တို့သည် ဂါလိလဲပြည်သို့ သွား၍ ယေရှုမှာထားတော်မူသော

တောင်ပေါ်သို့ တက်ကြလျှင်၊ ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်၍ ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြ၏။

17 အချို့တို့သည် ယုံမှားခြင်းရှိကြ၏။

18 ယေရှုသည် အနီးအပါးသို့ ချဉ်းတော်မူပြီးလျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်း၊ စီရင်ပိုင် သော အခွင့်တန်ခိုးရှိသမျှတို့ကို ငါခံရပြီ။

19 သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့် ဖြစ်စေလျက်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ပေးကြလော့။

20 ငါသည် သင်တို့အား ပေးသမျှသော ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ ဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့။

ငါသည်လည်း ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ် ရှိသည်ဟု တပည့်တော်တို့ အား မိန့်တော်မူ၏။

၁။ တည်နေရာ

ဂါလိလဲပြည်

၂။ တပည့်တော်များ

က) ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြသည်။

ခ) တချို့မှာ ယုံမှားခြင်း ရှိကြသည်။

၃။ မဟာစေခိုင်းချက်

က။ သွား၍ တပည့်ဖြစ်စေရန်၊

ခ) လူမျိုးတကာတို့ထံ ရောက်ရှိရန်။

ဂ) ဗတ္တိဇံကို ပေး၍ ပညတ်တော်တို့ကို သွန်သင်ပေးရန်။

၄။ သခင်ဘုရား၏ ကတိတော်

က) သူ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

ခ) သူ့၏ အတူပါရှိခြင်း

 

သခင်ယေရှုထံမှ အခြားမိန့်တော်မူချက်

တမန်တော် 1:8 ထိုသို့မရှိသော်လည်း၊ သင်တို့အပေါ်သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါ သင်တို့သည် တန်ခိုးကိုခံရ၍

ယေရုရှလင်မြို့မှစသော ယုဒပြည်၊ ရှမာရ်ပြည်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြ လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

၁။ တန်ခိုးကို ခံရဖို့ ကတိပေးထားသည်။

၂။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုး

၃။ သခင်ယေရှုအတွက် သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်။

“ယေရုရှလင်မြို့မှစသော ယုဒပြည်၊ ရှမာရိပြည်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်”

 

ယေရုရှလင်မြို့၌ အမှုတော်

တမန်တော် 2:5 ထိုကာလအခါ၊ ကောင်းကင်အောက်တွင် ရှိလေသမျှသောလူမျိုးထဲက

ဘုရားကိုရိုသေသော ယုဒလူတို့ သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ တည်းနေကြသတည်း။

6 ထိုအသံကိုကြားရသာအခါ၊ လူများတို့သည်စုဝေးလာကြလျှင်၊ အသီးသီးအခြားခြားသော

မိမိတို့ ဘာသာစကားဖြင့် တမန်တော်တို့ဟောပြောသည်ကိုကြားရ၍ မှိုင်တွေလျက်ရှိနေကြ၏။

7 ထိုလူအပေါင်းတို့သည် အံ့ဩ မိန်းမောတွေဝေလျက်ရှိ၍၊ ယခုဟောပြောသောသူအပေါင်းတို့သည် ဂါလိလဲလူဖြစ်ကြသည် မဟုတ်လော။

8 သို့ဟုတ်လျှင်ငါတို့သည် အသီးသီးမွေးဘွားရာဌာန၏ ဘာသာစကားများကို ကြားရသည်ကား အဘယ် သို့နည်း။

9 ပါသိပြည်မှစ၍မေဒိပြည်၊ ဧလံပြည်၊ မေသောပေါတာမိပြည်၊ ယုဒပြည်၊ ကုပ္ပဒေါကိပြည်၊ ပုန္တုပြည်၊ အာရှိပြည်၊

10 ဖြူဂိပြည်၊ ပမ်ဖုလိပြည်၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌နေသောသူ၊ ကုရေနမြို့နှင့်စပ်သော လိဗုကျေးလက်၌

နေသောသူ၊ ရောမမြို့မှလာသောဧည့်သည်များ၊ ယုဒလူဖြစ်စေ၊ ဘာသာဝင်ဖြစ်စေ၊

11 ကရေတေပြည်သား၊ အာရပ်ပြည်သား၊ အသီးအသီးဖြစ်ကြသောငါတို့အားဤသူများသည် ဘုရားသခင်၏

အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကို ငါတို့အမျိုးဘာသာစကားဖြင့် ဟောပြောကြသည်ကိုကြားရပါသည်တကားဟု အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။

၁။ ယေရုရှလင်မြို့မှ လူထု

၂။ ပင်တေကုတ္တေပွ့နေ့

၃။ ကိုယ်စားပြုသော နိုင်ငံများ

က) ပါသိပြည်

ခ) မေဒိပြည် နျင့် ဧလံပြည်

ဂ) မေသောပေါတာမိပြည်

ဃ) ယုဒပြည်

င) ကပ္ပဒေါကိပြည်

စ) ပုန္တုပြည် နှင့် အာရှိပြည်

ဆ) ဖြူဂိပြည်၊ ပပ်ဖုလိပြည်၊

ဇ) အဲဂုတ္တုပြည် နှင့် ကုရေနေမြို့နှင့်ဆိုင်သော လိဗုကျေးလက်ဒေသ

ဈ) ရောမမြို့မှလာသော ဧည့်သည်များ၊

ည) ကရေတပြည်သားနှင့် အာရပ်ပြည်သားများ

 

ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုး

၁။ ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်တော်ကို တမန်တော်တို့က ဟောပြောကြသည်။

၂။ လူ သုံးထောင်သည် ဗတ္တိဇံကို ခံ၍ အသင်းဝင်ကြသည်။ တမန်တော် ၂း၄၁

၃။ သူတို့သည် သစ္စာရှိသော နောက်လိုက်များ ဆက်လက်ဖြစ်ကြသည်။

၄။ သခင်ဘုရားသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သောသူတို့ကို သင်းဝင်စေတော်မူသည်။

တမန်တော် 2:47 ဘုရားသခင်ကိုလည်းချီးမွမ်း၍ လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်း အခွင့်ကိုရကြ၏။

ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သောသူတို့ကိုလည်းနေ့စဉ်မပြတ် သခင်ဘုရားသည် သင်းဝင်စေတော်မူ၏။

 

နိဂုံး

၁။ ဧဝံဂေလိအမှုတော် အစပြုခြင်း

သခင်ယေရှုခရစ်တော်

၂။ သခင်ဘုရား၏ စေခိုင်းချက်

တပည့်တော်များ

၃။ နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော အမှုတော်လုပ်ငန်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်း

ယနေ့အသင်းတော