Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

“ဝိညာဉ်တော်ကို အမှီပြု၍ လုပ်စရှိပြီးမှ” ဂလာတိ ၃-၄

“ဝိညာဉ်တော်ကို အမှီပြု၍ လုပ်စရှိပြီးမှ” ဂလာတိ ၃-၄နိဒါန်း

က။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အထူးအလုပ်

၁) သိဖို့အရေးကြီးသော ဓမ္မတရား

၂) ယုံကြည်ဖို့ အရေးပါသော ဓမ္မတရား

ခ။ ငါတို့၏ ကယ်တင်ခြင်း၌ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ပါသည်

၁) အစကတည်းမှ

၂) ယုံကြည်သူတို့အထဲ၌ ဆက်လက်ပြီးအလုပ်လုပ် နေသည်

 

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ကိုရရှိခြင်း

က။ မည်သို့နည်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို ရရှိသနည်း

၁) ပညတ်တရားအလုပ် အားဖြင့်လား ဂလာတိ ၃း၂-က

၂) သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းတရား ကြားနာခြင်းဖြင့်လား ဂလာတိ ၃း၂-ခ

ခ။ “ယုံကြည်” နှင့် “ကိုးစား” ဆိုသည့် စကားလုံး

၁) အင်္ဂလိပ်ျိုးနှင့် မြန်မာစာ ၌ စကားလုံးကွာသည်

၂) အဓပ္ပယ်ဖွင့်နည်း မှာမူတည်သည်

နှစ်ခုစလုံးသည် ဂရိဘာသာ စကားလုံး တစ်ခု “ယုံကြည်သည်” မှလာသည်

ဂ။ သခင်၌ ကယ်တင်တော်မူခြင်းအချက်အလက်များကို ပြန်လည်တင်ပြခြင်း

၁) ထိုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပြီးမှ ဧဖက် ၁း၁၃-ဂ

၂) ဓမ္မတရားကို ကြားနာ၍ ဧဖက် ၁း၁၃-ခ

၃) တယ်တင်ခြင်းအမှုနှင့်ယှဉ်သော ဧဝုံဂေလိ ဧဖက် ၁း၁၃-က

၄) ထိုခရစ်ကို ယုံကြည်ပြီးမှ ဧဖက် ၁း၁၃-ဃ

၅) ကတိတော်ျိုးနှင့်ယှဉ်သော သန့်ရှင်းသော

ဝိညာဉ်တော်၏ တုံဆိတ်ခတ်ခြင်းကိုခုံရပြီ ဧဖက် ၁း၁၃-ဃ

၆)  ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူ  တို့သည်  ဘုန်းတော်

ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနှင့် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်း

သို့ အရောက်မှီကာလပတ်လုံး ထိုဝိညာဉ်တော်သည်

ငါတို့အမွေ၏ စားရန်ဖြစ်တော်မူ၏ ဧဖက် ၁း၁၄

ဂ။ ဘုရားသခင် ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်နှစ်မျိုးကို အထူးဖော်ပြခြင်း

၁) ငါတို့၏ တုံဆိပ်ဖြစ်သည်

၂) ငါတို့၏ စားရန်ဖြစ်သည်

 

ယုံကြည်ခြင်း-တယ်တင်းခြင်း လမ်ခရီးအစပြုခြင်း

က။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်အစပြုခြင်း ဂလာတိ ၃း၃-က

ခ။ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဆက်လျောက်ခြင်း

ဂ။ ဇာတိကို အမှီပြုပြီး ပြည့်စုံလို့မရ ဂလာတိ ၃း၃-ခ

 

ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို ငါတို့အားပေးခြင်း

က။ ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်တော်ကို ငါတို့အား

ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ပေးသည် ဂလာတိ ၃း၅-က

ခ။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်

အံ့ဖွယ်နိမိတ်ကိုပြုသည် ဂလာတိ ၃း၅-ခ

 

ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်ရရှိဖို့ ယုံကြည်ခြင်း-သော့ချက်

က။ အာဗြဟမ်၏ယုံကြည်ခြင်း ကူးကားသည်

၁) သူသည်ဘုရားကို ယုံကြည်သည် ဂလာတိ ၃း၆-က

၂) ထိုယကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့

မှတ်တာ်မူသည် ဂလာတိ ၃း၆-ခ

ခ။ ယုံကြည်သောသူတို့သည် အာဗြဟုံ၏သားသမီးများ

ဖြစ်ကြသည် ဂလာတိ ၃း၇

ဂ။ ယုံကြည်သူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းရှိသော အာဗြဟုံ

နှင့်အတူကောင်းကြီးခုံစားသည် ဂလာတိ ၃း၈

ဃ။ ခရစ်တော်ယေရှု၌ တပါးအမျိုးသားတို့အပေါ် အာဗြဟုံ၏

ခုံခဲ့သောကောင်းကြီးသက်ရောက်ပြီး၊

ကတိတော်ျိုးနှင့်ယှဉ်သော ဝိညာဉ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်း

အားဖြင့်ခုံရကြမည် ဂလာတိ၃း၁၄

ကတိတော်နှင့်ယှဉ်သော ဝိညာဉ်တော်သည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်ရရှိသည် (ယုဒလူနှင့်တပါးအမျိုးသားတို့)

 

နိဂုံး

က။ သိညာဉ်တော်သည် အရေးကြီးသောကဏ္ဍများကို လုပ်ဆောင်သည်

၁) ယုံကြည်သူတိုင်း၏အထဲ၌ရှိသည် ရောမ ၈း၉

၂) အသက်ပေးသည် ရောမ ၈း၁၀-၁၁

၃) လမ်းပြသည် ရောမ ၈း၁၄

၄) ခမည်းတော်ဘုရားအား မည်သို့

ဆက်စုံနည်းကို သင်ပေးသည် ရောမ ၈း၁၅

ငါတို့သည်အမှန်ပြင် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်ကြောင်းကို

သက်သေပြသည် ရောမ ၈း၁၆

၆) ငါတို့၏အားနည်းခြင်း၌ကူညီမစသည် ရောမ ၈း၂၆

ခ။ ယုံကြည်ခြင်း၏ စိန်ခေါ်ခြင်း

၁) ဝိညာဉ်တော်နှင့်အစပြုခြင်း

၂) ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဆက်လက်လျောက်လှန်းရမည်

၃) အသက်တာသည် ဝိညာဉ်တော်နှင့်နိဂုံးချုပ်ရမည်။