Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကိုရ၍ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၁

ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကိုရ၍ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၁နိဒါန်း

၁။ တရားတော် စီးရီးများ

က။ ဓမ္မနည်းကျ ခမည်းတော်ဗေဒ

ခ။ ဓမ္မနည်းကျ ခရစ်တော်ဗေဒ

ဂ။ ဓမ္မနည်းကျ သန့်ရှင်းသောဝိညာဥတော်ဗေဒ

၂။ ပန်းတိုင်

က။ အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းရန်

ခ။ အသိဉာဏ် ကြွယ်ဝရန်

ဂ။ ခွန်အားမြှင့်တင်ရန်

 

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း

၁။ တန်ခိုးအရှိန်အဟုန်သက်သက်မဟုတ်ပါ။

၂။ သူသည် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။

က။ ဘုရားဖြစ်ခြင်း

ခ။ ဗီဇတန်းဖိုး၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိခြင်း

ဂ။ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေခြင်း

၃။ အမျိုးမျိုးသော ဘွဲ့နာမ

က။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်

ခ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

ဂ။ သမ္မာတရား ဝိညာဉ်တော်

ဃ။ ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်

 

ကျမ်းစာထဲ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အမှုတော်လုပ်ငန်း

၁။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သောသူများ-

က။ ယောသပ်

ခ။ မောရှေ

ဂ။ ယောရှူ

၂။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ခြင်းအားပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်း-

က။ တိုက်ရိုက်ဖော်ပြခြင်း

ခ။ သူတို့အသက်တာ၌ သွယ်ဝိုက်ဖော်ပြခြင်း

 

ယောသပ်၏ အသက်တာ၌ ဘုရားသခင်၏ဝိညဉ်တော်

၁။ ယောသပ်အပေါ် ဖါရောမင်း မှတ်ချက်

၃၇။ ထိုသို့ ယောသပ်လျှောက်သော စကားကို ဖါရောမင်းအစရှိသော ကျွန်တော်မျိုး အပေါင်းတို့သည် နှစ်သက်၍၊

၃၈။ ဖါရောမင်းက၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကို ရ၍ ဤကဲ့သို့သောသူကို ဘယ်မှာရှာတွေ့မည်နည်းဟု ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့အား မိန့်တော်မူ၏။

၃၉။ ယောသပ်အားလည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို သင့်အားပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ သင်ကဲ့သို့ ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူမရှိ။

၄၀။ သင်သည်နန်းတော်အုပ်ဖြစ်ရမည်။ သင်၏စကားအတိုင်း ငါ၏ ပြည်သားအပေါင်းတို့ကို ငါစီရင်စေမည်။

ရာဇပလ္လင်အားဖြင့်သာ ငါသည် သင့်ထက်ကြီးမြတ်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

၄၁။ တစ်ဖန်ကြည့်ပါ။ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်ပြည်လုံးကို သင်အုပ်စိုးစေခြင်းငှါ ငါခန့်ထားပြီဟု ယောသပ်အားမိန့်တော်မူလျက်၊

၄၂။ လက်စွပ်တော်ကိုချွတ်၍ယောသပ်လက်စွပ်၌စွပ်စေတော်မူ၏။ ပိတ်ချောအဝတ်ကိုလည်း ဝတ်စေ၍ လည်ပင်း၌ ရွှေစလွယ်ကို ဆွဲပြီးလျှင်၊

၄၃။ ဒုတိယရထားတော်ကို စီးစေတော်မူ၏။ ပျပ်ဝပ်၍နေကြဟု သူ့ရှေ့မှာဟစ်ကြ၏။ ထိုသို့လျှင် အဲဂုတ္တုပြည်တစ်ပြည်လုံးကို အုပ်စိုးစေတော်မူ၏။

၄၄။ ဖါရောမင်းကလည်း၊ ငါသည်ဖါရောဘုရင် မှန်၏။

သို့ဖြစ်၍သင်၏အခွင့်မရှိလျှင် အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဘယ်သူမျှမိမိလက်ခြေကိုမကြွရဟုမိန့်တော်မူ၏။

၄၅။ ဖါရောမင်းသည်လည်း ဇာဖဏာသဖါဏတည်းဟူသောဘွဲ့နာမနှင့် ယောသပ်ကိုချီးမြောက်၍သြနမြို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ် ပေါတိဖေရ၏

သမီးအာသနတ်နှင့်စုံဖက်စေတော်မူ၏။ ထိုသို့ ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တုနိုင်ငံအုပ်အရာနှင့်အထံတော်ကထွက်လေ၏။

၄၆။ ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ထံ၌ အမှုထမ်းခွင့်ရသောအခါ အသက်သုံးဆယ်ရှိသတည်း။

အထံတော်ကထွက်၍ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံးသို့ သွားလေ၏။ က ၄၁း ၃၇- ၄၆

က။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ယောသပ်ရ၍

ခ။ ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံသည်။

ဂ။ ဖါရောမင်းက သူ့ကိုမင်းအရာ၌ခန့်အပ်ချိတွင် ယောသပ် အသက် ၃၀ သာရှိသေး၏။

ဃ။ သူ့အသက်တာတစ်လျှောက် ထူးချွန်စွာ ဖါရောမင်းကို အစေခံသည်။

၂။ ယောသပ်၏ အသက်တာ၌ ယာကုပ်၏ မှတ်ချက်

၂၂။ ယောသပ်သည် သန်သောပျိုးပင်၊ ရေတွင်းနားမှာ သန်သောပျိုးပင်ဖြစ်၏။ အခက်အလက်တို့သည် အုတ်ရိုးပေါ်မှာ ကျော်သွားကြ၏။

၂၃။ လေးသမားတို့သည် သူ့ကို အငြိုးထား၍၊ အလွန်ညှင်းဆဲပစ်ခတ်ကြ၏။

၂၄။ သို့သော်လည်းသူ၏လေးသည်အားမလျှော့။ သူကိုင်သောလက်နက်တို့သည် ယာကုပ်အမျိုး၌ တန်ခိုးကြီးသောဘုရား၏လက်ဖြင့်၎င်း၊

သိုးထိန်းတည်းဟူသော ဣသရေလအမျိုး၏ကျောက်ဖြင့်၎င်း၊

၂၅။ သင့်ကိုမစတော်မူသော သင့်အဘ၏ဘုရားသခင်အားဖြင့်၎င်း၊ သင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူသော အနန္တတန်ခိုးရှင်အားဖြင့်၎င်း ခိုင်မာလျက်ရှိ၏။

ထိုဘုရားသည် အထက်မိုးကောင်းကင်၏ မဂ်လာ၊ အောက်နက်နဲအရပ်၏ မဂ်လာ၊ သားမြတ်နှင့်ဆိုင်သော မဂ်လာ၊

ဝမ်းနှင့်ဆိုင်သော မဂ်လာတို့ဖြင့် သင့်ကိုကောင်းချီး ပေးတော်မူစေသော။

၂၆။ သင်၏အဘပေးသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာသည် ထာဝရတောင်တို့၌ဖြစ်သော ကောင်းချီးမင်္ဂလာ၊ ထာဝရကုန်းတို့၌ နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာတို့ထက် သာ၍မြတ်။

ထိုမင်္ဂလာသည်ယောသပ်ခေါင်းပေါ်၊ မိမိအစ်ကိုတို့တွင် အကြီးအကဲဖြစ်သောသူ၏ခေါင်းထိပ်မှာသက်ရောက်ပါစေသော။ က ၄၉း ၂၂-၂၆

က။ သူသည် သန်သောပျိုးပင်ဖြစ်သည်။

ခ။ ကြီးမားစွာ ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားသည်။

ဂ။ ထာဝရဘုရားသည် သူ့အောင်မြင်ခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းဖြစ်သည်။

 

နိဂုံး

၁။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝဖို့ ရှာရန်။

၁၇။ ထို့ကြောင့် သတိမရှိသောသူမဖြစ်၊ သခင်ဘုရား၏အလိုတော်ရှိရာကိုပိုင်းခြား၍ သိသောသူဖြစ်ကြလော့။

၁၈။ လွန်ကျူးစေတတ်သောစပျစ်ရည်နှင့်ယစ်မူးခြင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလော့။ ဧ ၅း ၁၇-၁၈

၂။ ဝိညာဉ်အသီးသီးဖို့ရန်။

၂၂။ ဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးမူကား၊ ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်း၊

၂၃။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းခြင်း ပေတည်း။ ထိုသို့သောအကျင့်ကို အဘယ်တရားမျှ မမြစ်တား။ ဂ ၅း ၂၂-၂၃