Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

“ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ဘယ်အရာနှင့်တူသနည်း” ရှင်လုကာ ၁၃း၁၈

“ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ဘယ်အရာနှင့်တူသနည်း” ရှင်လုကာ ၁၃း၁၈နိဒါန်း

က။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် အဘယ်နည်း၊

ခ။ သခင်ယေရှုခရစ် ဖော်ပြသော အချက်များစွာရှိသည်

ဂ။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို သဘောကျခြင်းမှတားဆီးသော ပြဿနာအများကြီးရှိသည်

 

ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားအားငြင်းပယ်သော လူများ

က။ ယေရုရှလင်၏ မိမိကိုယ်ကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွေးအခေါ်

၁) ရှိလောင်ပြအိုးလဲ၍ လူအယောက် ၁၈ သေဆုံးသည်၊

၂) ယေရုရှလင်မြို့သားတို့က ၏အဖြစ်အပြတ်သည် သူတို့အပြစ်ရှိသောကြောင့်ဟုထင်မှတ်သည် လု ၁၃း၄

၃) သခင်၏တုံ့ပြန်ချက်

“သာ၍အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်။ သင်တို့ ရှိသမျှသည်လည်း နောင်တမရလျှင် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ လိမ့်မည်။ ငါဆိုသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” လု ၁၃း၅

ခ။ ဥပုသ်နေ့၌ သခင်ယေရှု၏ အနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်းကို စွန့်ချသောသူ (လု ၁၃း၁၀-၁၇)

၁) ကျောကုန်းသော အမျီးသမီးတပါးရှိသည်

၂) လွန်ခဲ့သော ၁၈ နှစ်လုံးလုံးရောဂါခံစားသည်

၃) သခင်ယေရှုခရစ်သည် သူမအား ကျမ်းမားစေသည်

“အချင်းမိန်းမ၊ သခင်အနာရောဂါနှင့်လွတ်၏” လု ၁၃း၁၂-ခ

၄) သို့သော်၊ သခင်ယေရှုပြုသော အမှုကို အလေးမထားတတ်ကြ

၅) ဇရပ်မှူးပြောဆိုသည်ကား၊-

ထိုသို့ ဥပုသ်နေ့၌ ယေရှုသည် အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူသောကြောင့် တရားစရပ်မှူးသည် အမျက်ထွက်၍၊

အလုပ်လုပ်ရသော နေ့ရက်ခြောက်ရက်ရှိ၏။ ထိုနေ့ရက်တွင်လာ၍ အနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်း ကျေးဇူးကို ခံကြလော့။

ဥပုသ်နေ့၌ မလာမခံကြနှင့်ဟု ပရိသတ်တို့အားဆို၏။ လု ၁၃း၁၄

၆) သခင်ယေရှု၏ တုံ့ပြန်ချက်

၁၅သခင်ဘုရားကလည်း၊ လျှို့ဝှက်သောသူ၊ သင်တို့ရှိသမျှသည် ဥပုသ်နေ့၌ မြင်း၊ နွားကို တင်းကုပ်မှ လွှတ်၍ ရေတိုက်ခြင်းငှါ ဆောင်သွားတတ်သည် မဟုတ်လော။

၁၆ တဆယ်ရှစ်နှစ်ပတ်လုံးစာတန်ချည်နှောင်သော အာဗြဟံ၏သမီးဖြစ်သော ဤမိန်းမကို ဤချည်နှောင် ခြင်းမှ ဥပုသ်နေ့၌ မလွှတ်ရသလောဟု မိန့်တော်မူ၏။

၁၇ ထိုသို့ မိန့်တော်မူပြီးမှ ရန်ဘက်နေသော သူအပေါင်းတို့သည် နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ကြ၏။ လုကာ ၁၃း၁၅-၁၇

က) ဟန်ဆောင်မှုပြသနာ

ခ) စာတန်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်း

ဂ) သခင်ယေရှုခရစ်သည် အောင်ပွဲခံသည်

၇) လူထု၏ ပျော်ရွှင်ခြင်း

က) သခင်ယေရှု၌ ဝမ်းမြောက်ကြသည်

ခ) ကိုယ်တော်ပြူထားသောအမှုရှိသမျှ၌

 

ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ဘယ်အရာနှင့်တူနည်း

က။ မုန်ညင်းစေ့ ပုံဥပမာ

၁၈တဖန် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည် အဘယ်အရာနှင့် တူသနည်း။ အဘယ် သို့ ပုံပြရအံ့နည်း။

၁၉ လူသည် ယူ၍ ဥယျာဉ်၌စိုက်သော မုန်ညင်းစေ့နှင့်တူ၏။ ထိုအစေ့သည် ကြီးပွား၍ အပင်ကြီးဖြစ်၏။ မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လည်း

အကိုင်းအခက်တို့၌ နားနေမှီခိုကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ လု ၁၃း၁၈-၁၉

၁) ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် မုန်ညင်းစေ့နှင့်နှိုင်းသည်

၂) ဤအရာသည် သခင်ယေရှု လောက၌အမှုတော်အစပြုသောအခါ၌ဖြော်ပြသည်၊

၃) နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်း၏ တန်ခိုးတော်သည် လူအနည်းစုကသာမြင်နိုင်သည်

ခ။ တဆေးပုံဥပမာ

၂၀တဖန် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို အဘယ်သို့ပုံပြရအံ့နည်း။

၂၁ မိန်းမသည် တဆေးကိုယူ၍ မုန့်ညက်သုံးတင်း၌ထည့်သဖြင့်၊ မုန့်ညက်ရှိသမျှကို ဖောင်းကြွစေတတ် သော တဆေးနှင့်တူသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

၁) တဆေးသည် အနည်းငယ်သာသုံးလေ့ရှိသည်

၂) သူ့အလုပ်သည် မမြင်မတွေ့နိုင်

၃) သူ၏အာနိသင်သည် မုန့်လုပ်သောအခါသိသာသည်

 

မည်မျှလောက်သောသူသည် ကယ်တင်ခြင်းခံမည်နည်း၊

၂၂ ထိုအခါ ယေရှုသည် မြို့ရွာတို့ကို ဒေသစာရီလှည့်လည်လျက်၊ ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်၊ ယေရုရှလင်မြို့ သို့ ခရီးသွားတော်မူ၏။

၂၃ လူတဦးကလည်း၊ သခင်၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သောသူတို့သည် များသလော၊ နည်းသလောဟု မေးလျှောက်လျှင်၊

၂၄ ကျဉ်းမြောင်းသောတံခါးဝကို ဝင်ခြင်းငှါ ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ အများသော သူတို့သည် ဝင်ခြင်းငှါအလိုရှိသော်လည်း မစွမ်းနိုင်ကြဟု ငါဆို၏။

၂၅ အိမ်ရှင်သည် တခါထ၍ တံခါးကို ပိတ်ပြီးမှ၊ သင်တို့သည် ပြင်၌ရပ်၍ တံခါးကိုခေါက်လျက်၊ သခင်၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ပါဟု

တောင်းလျှောက်သော်လည်း၊ သခင်က၊ သင်တို့သည် အဘယ်ကလာသည်ကို ငါမသိဟု ပြန်ပြောလိမ့်မည်။

၂၆ထိုအခါ သင်တို့ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အထံတော်၌ စားသောက်ပါပြီ။ အကျွန်ုပ်တို့နေသော မြို့ ရွာ၌ ကိုယ်တော်သည် ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီဟု လျှောက်ပြန်သော်လည်း၊

၂၇သခင်က၊ သင်တို့သည် အဘယ်ကလာသည်ကို ငါမသိဟု ငါဆိုပြီ။ မတရားသောအမှုကိုပြုသော သူ အပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံမှ ဖယ်သွားကြဟု ပြောလိမ့်မည်၊

၂၈ ထိုအခါ အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်မှစသော ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် ထဲသို့ ဝင်၍၊

သင်တို့သည် ပြင်သို့ နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံရသောအခါငိုကြွေးခြင်း၊ အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိလတံ့။ လု ၁၃း၂၂-၂၈

က။ တပည့်တော်တို့၏ မေးခွန်း

“သခင်၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သောသူတို့သည် များသလော၊

နည်းသလောဟု မေးလျှောက်လျှင်၊” လု ၁၃း၂၃

ခ။ သခင်ယေရှုခရစ်၏ အဖြေ

၁) အားလုံး ဝင်နိုင်မည်မဟုတ် လု ၁၃း၂၄

၂) ဝင်ဖို့ကြိုးစား သည် လုကာ ၁၃း၂၄

ဂ။ လူအများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်

၂၉ ထိုအခါ အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်အရပ် လေးမျက်နှာကလာ၍ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲ တွင် လျောင်းရကြလတံ့။

၃၀ နောက်ကျသောသူအချို့တို့သည် အရင်ကျကြလိမ့်မည်။ အရင်ကျသောသူအချို့တို့သည် နောက်ကျ ကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

 

နိဂုံး

က။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ကိုငြင်းဖယ်ခြင်း စစ်မှန်ကြောင်းသည် ထင်ရှားသည်

၁) ကျွန်တော်တို့ သာ၍ဆုတောင်းကြပါစို့၊

၂) ကိုယ်တော်၏ နိုင်ငံတော်ကိုကြိုဆိုခြင်းခံပါစေ၊

ခ။ စိန်ခေါ်ချက်

၁) သခင့်၌သာ၍ နက်နဲသော ယုံကြည်ခြင်းကို ပျိုးထောင်ရန်၊

၂) ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အား ပို၍ကြီးမားသော အာရုံစိုက်မှုရှိရန်၊