Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

ဘုရားသခင်အိမ်တော်သားများ (ဧဖက် ၂း ၁၉)

ဘုရားသခင်အိမ်တော်သားများ (ဧဖက် ၂း ၁၉)နိဒါန်း

၁။ အသင်းတော်ကို နာမည်အမျိုးမျိုးပေး ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားပါသည်။

၂။ မတူညီသော နာမည်တစ်ခုတိုင်းတွင် ထူးခြားလေးနက်သော အဓိပ္ပာယ်ရှိကြပါသည်။

၃။ နာမည်တစ်ခုစီတိုင်းသည် ကျွန်တော်တို့အား အသင်းတော်၏ ဖြစ်ခြင်းအမှန်ကို ပိုမိုနားလည်စေသည်။

 

ဝိညာဉ်ရေးရာကို ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်မှုလိုအပ်ချက်

၁၅ ထိုကြောင့် သင်တို့သည်သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကို ချစ်ခြင်းအကြောင်း ကို ငါသည်ကြားပြီးလျှင်၊

၁၆ သင်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ ကျေးဇူးတော်ကို အစဉ်မပြတ်ချီးမွမ်းလျက်၊ သင်တို့အဘို့ အလိုငှါ ဆုတောင်းပဌနာပြုလျက်နေ၏။

၁၇ ဆုတောင်းသောအချက်ဟူမူကား၊ ငါတို့သခင် ယေရှုခရစ်၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသော ဘုန်းကြီးသော အဘခမည်းတော်သည်

ကိုယ်တော်မြတ်ကို သိခြင်း အလိုငှါ ပညာကို၎င်း၊ ထိုးထွင်းသောဉာဏ်ကို၎င်း၊ သင်တို့အား ပေးပါမည်အကြောင်း၊

၁၈ ခေါ်တော်မူသောကြောင့် မြော်လင့်ရသောအရာကား အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို၎င်း၊

သန့်ရှင်းသူတို့ သည် ခံရသောအမွေတော်၏ ဘုန်းစည်းစိမ်ကား အဘယ်မျှလောက်ကြီးသည်ကို၎င်း၊

၁၉ ယုံကြည်သောငါတို့၌ ပြတော်မူသော အလွန်ကြီးလှစွာသော တန်ခိုးတော်ကား အဘယ်မျှလောက်ကြီး သည်ကို၎င်း၊

သင်တို့သည်သိစေခြင်းငှါ၊ သင်တို့၏ ဉာဏ်မျက်စိကို လင်းစေပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်း ပဌနာပြု၏။

၂၀ ထိုတန်ခိုးတော်ကား၊ ခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူ၍ ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သော မဟာ တန်ခိုးအာနုဘော်အရှိန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။

၂၁ ခပ်သိမ်းသော အထွဋ်အမြတ်၊ အာဏာစက်၊ တန်ခိုး၊ အစိုးရခြင်းမှစ၍ ယခုဘဝနောင်ဘဝ၌ ခေါ် ဝေါ်သမုတ်သောဘွဲ့နာမအလုံးစုံတို့အထက်၊

ကောင်းကင်အရပ်၌ မိမိလက်ျာတော်ဘက်မှာ အလွန်မြင့်မြတ် သောနေရာကို ခရစ်တော်အား ပေးတော်မူ၍၊

၂၂ ခြေဘဝါးတော်အောက်သို့ အလုံးစုံတို့ကို ချထားသဖြင့်၊ အသင်းတော်ဘို့အလိုငှါ၊ သူ့ကိုအလုံးစုံတို့၏ အချုပ်အခြာ ဦးခေါင်းဖြစ်စေတော်မူ၏။

၂၃ ထိုအသင်တော်ကား၊ အလုံးစုံတို့ကို အလုံးစုံတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော သူ၏ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ကိုယ် ဖြစ်သတည်း။ ဧဖက် ၁း ၁၅-၂၃

၁။ ဆုတောင်းပဌာပြုခြင်းသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။

က။ ဘုရားသခင်ထံမှ ညဏ်ပညာနှင့် ဖွင့်ပြခြင်းကို ရရှိနိုင်ရန်။

ခ။ ကျွန်တော်တို့၏ နားလည်နိုင်စွမ်းတို့ကို အလင်းတော်ပေးရန်။

ဂ။ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ကို ဘဝ၌လက်တွေ့ရရှိစေရန်။

၂။ ပို၍နက်နဲသောစွာ နားလည်ဖို့ရန် လိုအပ်သောအရာများ

က။ အသင်းတော်၏ သဘောသဘာဝ။

ခ။ အသင်းတော်သည် သခင်ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သည့်အကြောင်း။

ဂ။ ထိုသခင်ခရစ်တော်သည် အသင်းတော်၏ ဦးခေါင်းတော်ဖြစ်သည့်အကြောင်း။

ယ။ ဘုရားသခင်၏ ပြီးပြည့်စုံခြင်းကို အသင်းတော်၌ မြင်တွေ့စေရန်တို့ဖြစ်သည်။

 

အသင်းတော်အား ဖော်ပြချက်များ

၁၄ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ထိုသခင်သည် ငါတို့ ရန်ငြိမ်းခြင်းအကြောင်း ဖြစ်တော်မူ၏။

၁၅ ဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့နှင့်စပ်ဆိုင်သော ပညတ်တရားတည်းဟူသော ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း၏အကြောင်းကို ကိုယ် ခန္ဓာတော်တွင် ပယ်ရှင်းတော်မူသဖြင့်၊

ပိုင်းခြားလျက်ရှိသော စပ်ကြားအုတ်တန်တိုင်းနံရံကို ဖြိုဖျက်၍ လူမျိုး နှစ်စုတို့ကို တစုတည်းဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ရန်ကို ငြိမ်းစေပြီးလျှင်၊

၁၆ ကိုယ်တော်၌ထိုလူနှစ်စုတို့ကို လူသစ်တဦး တကိုယ်တည်းဖြစ်စေခြင်းငှါ ပြင်ဆင်၍၊ တလုံးတဝ တည်း ဖြစ်ပြီးသော ထိုလူနှစ်စုတို့ကို၊

လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အားဖြင့် ရန်ကို သတ်ဖြတ်လျက်၊ ဘုရားသခင်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့စေမည်အကြောင်းတည်း။

၁၇ ထိုခရစ်တော်သည်လည်းကြွလာ၍၊ ဝေးလျက်ရှိသော သင်တို့အား၎င်း၊ နီးလျက်ရှိသောငါတို့အား၎င်း၊

ရန်ငြိမ်းခြင်းတရားတည်းဟူသော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောတော်မူ၏။

၁၈ ထိုသို့ ခရစ်တော်အားဖြင့် ငါတို့နှစ်ဦးသည် စိတ်ဝိညာဉ်တလုံးတဝတည်းဖြစ်၍၊ ခမည်းတော်ထံသို့ တိုးဝင်ရမည်အခွင့်ကို ရကြပြီ။

၁၉ ထိုကြောင့်၊ သင်တို့သည် တကျွန်းတနိုင်ငံသားမဟုတ်၊ ဧည့်သည်လည်းမဟုတ်၊

သန့်ရှင်းသူတို့၏ အမျိုးသားခြင်း ဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်အိမ်တော်သားလည်း ဖြစ်ကြ၏။

၂၀ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ တမန်တော်တို့မှစ၍ ပရောဖက်များတည်းဟူသော တိုက်မြစ်အပေါ်၌ သင်တို့သည် ထပ်ဆင့်၍ တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏။

၂၁ ထိုတိုက်ထောင့်အမြစ်ကျောက်ကား၊ ယေရှုခရစ်ဖြစ်သတည်း။ ထိုကျောက်နှင့်တတိုက်လုံးသည်

စေ့စပ်၍ ကြီးပွားသဖြင့်၊ သခင်ဘုရားအဘို့အလိုငှါ သန့်ရှင်းသော ဗိမာန်တော်ဖြစ်၏။

၂၂ ထိုဗိမာန်တော်၌လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျိန်းဝပ်တော်မူခြင်းအလိုငှါ၊

သင်တို့သည် ငါတို့နှင့်အတူ တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏။ ဧဖက် ၂း ၁၄-၂၂

၁။ တကိုယ်တည်းဖြစ်စေခြင်းငှာ ပြင်ဆင်ခြင်း ဧဖက် ၂း၁၄-၁၆

က။ ဘုရားသခင်သည် အသစ်သော အဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းသည်။

ခ။ ဂျူးနှင့် တစ်ပါးအမျိုးဟူ၍ ဘယ်ရန်ငြိုးမှမရှိ။

ဂ။ ဘုရားသခင်အထဲ၌ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြန်လည်သင့်မြတ်ကြသည်။

၁။ အတိတ်တွင်မူ ဂျိူးနှင့် တစ်ပါးအမျိုးတို့သည် ကြီးမားစွာ စည်းခြားခွဲခြားထားသည်။

၂။ အတားအဆီးနှင့် အနှောင့်အယှက်ဟူသမျှ အကုန်ဖယ်ရှားရန်လိုသည်။

၃။ အကြီးမားဆုံးသော အတားအဆီးသည် ဓမ္မာဟောင်း၏ ပညတ်တော်အထုံးအဖွဲ့တို့ကို

နားလည်သဘောပေါက်ထားသော ပုံစံကြောင့်ဖြစ်သည်။

၄။ ထို့ကြောင့် သခင်ခရစ်တော်သည် ပဋ္ဋိညာဉ်ဟောင်းအစား ပဋ္ဋိညာဉ်သစ်အား ပေးလိုက်သည်။

၂။ ဤအသစ်သော အစုအဖွဲ့ထဲတွင် ဧဖက် ၂း ၁၇-၁၉

က။ ခမည်းတော်ဘုရားထံ ဝင်ရောက်ခွင့်ရလာသည်။

ခ။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်

ဂ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဧည့်သည်လည်းမဟုတ်၊ တကျွန်းတစ်နိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်တော့ပေ။

ယ။ သန့်ရှင်းသူတို့၏ အမျိုးသားခြင်းဖြစ်ကြသည်။

င။ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်လည်းဖြစ်ကြ၏။

၃။ ဤအစုအဖွဲ့အသစ်၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များ

က။ အခြေခံအုတ်မြစ်

၁။ ယေရှုခရစ်သည် တိုက်မြစ်ကျောက်ဖြစ်သည်။

၂။ တမန်တော်များနှင့် ပရောဖက်များ၏ အခန်းကဏ္ဍလည်းရှိသည်။

ခ။ တစ်အိမ်လုံး၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ

၁။ စေ့စပ်တည်ဆောက်သည်။

၂။ ကြီးထွားသည်။

၃။ သန့်ရှင်းသော ဗိမာန်တော်ဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်။

၄။ ဘုရားသခင်အထဲ၌။

၅။ ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျိန်းဝပ်တော်မူခြင်းအလို့ငှာ အတူတည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏။

 

ကျွန်တော်တို့အဘို့ စိန်ခေါ်ချက်များ

၁။ အသင်းတော်ဗေဒကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်သဘောပေါက်လာရန်။

၂။ အသင်းတော်ကို လေးလေးနက်နက်ချစ်တတ်တဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်တည်ဆောက်နိုင်ရန်။

၃။ သမ္မာတရားကို အခြေခံ၍ အသင်းတော်အစုအဖွဲ့ကို လေးနက်ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။