Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

“နောဧလက်ထက်၌ ဖြစ်သကဲ့သို့” မဿဲ ၂၄း၃၂-၄၁

“နောဧလက်ထက်၌ ဖြစ်သကဲ့သို့” မဿဲ ၂၄း၃၂-၄၁နိဒါန်း

က။ ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်း ဓမ္မခံယူချက်

၁) နားထိုင်းသောသူတို့ပေါ်ကြလာမည်

၂) အလွယ်တကူမသိနိုင်သောအရာ

၃) လူအများတို့သည်ဤတရားကို လေးနက်စွာ သို့မဟုတ် အသေးစိတ်မလေ့လာမည် မဟုတ်ပေ

ခ။ ဤသည် လေးနက်သော အမှန်တရားဖြစ်သည် ု

၁) ယုံကြည်ချက်သက်သက်မဟုတ်ပါ

၂) လူအများတို့သည် ဝိညာဉ်နှင့်ဆိုင်သောအမှုကို အာယုံမဆိုက်ကြ

၃) လောကအရာတို့သည် အရာခပ်သိမ်းတို့၏အာရုံဖမ်းစားသည်

 

သခင်ကြွလာမည့်နေ့ရက်အချိန်

၃၆ထိုအချိန်နာရီကိုကား အဘယ်သူမျှမသိ။ ကောင်းကင်တမန်မသိ။ ငါ့ခမည်းတော်တပါးတည်းသာ သိတော်မူ၏။ မဿဲ ၂၄း၃၆

က။ ပညာတရားကိုရှာခြင်း

၁) သခင်ကြွလာမည့်နေ့ရက် နှင့်အချိန်

၂) ကြိုးစားပြီးတွက်ချက်သောသူများ ရှိသည်

၃) ကြိုးစားခဲ့သမျှ အလဟသဖြစ်သည်မှန်ကိုပြသသည်

ခ။ ခမည်းတော်ဘုရား၌ဝှက်ထားသည်

၁) ကောင်းကင်တမန်တောင်၌ဤအသိတရားမရှိကြပေ

၂) ဘုရားသခင်သည်သူတို့အားဤအရာကို မဖော်ပြခဲ့

 

နောဧလက်ထက်၌ဖြစ်သကဲ့သို့

၃၇လူသားသည် ကြွလာသောအခါ နောဧလက်ထက်၌ ဖြစ်သကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။

၃၈ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမဖြစ်မှီကာလ၌ နောဧသည် သင်္ဘောထဲသို့ဝင်သောနေ့တိုင်အောင် လူများတို့သည် စားသောက်လျက်၊ ထိမ်းမြားစုံဘက်လျက်နေ၍၊

၃၉ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်သဖြင့် လူခပ်သိမ်းတို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်တိုင်အောင် သတိမဲ့နေကြသည် နည်းတူ၊ လူသားကြွလာသောအခါ၌ ဖြစ်လိမ့်မည်။ မဿဲ ၂၄း၃၇-၃၉ (ကမ္ဘာ ၆-၇၊ ၂ပေ ၂)

က။ နောဧနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်

ခ။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဆိုင်ရာ သတိပေးချက်ပေးခဲ့သည်

၁) စားခြင်း နှင့် သောက်ခြင်း

၂) ထိမ်းမြားစုံဘက်ခြင်း

ဂ။ နောဧသည် သင်္ဘောထဲသို့ဝင်သောနေ့ရက်တိုင်အောင်

၁) နောဧသည် သင်္ဘောပြုလုပ်သည်

၂) သူ၏မိသားစုသည် လုံချုံသည်

ဃ။ ရေကြီးပြီး သူတို့အားလုံးရေထဲ ပါသွားသည်

၁) ဘယ်သူမျှမပြင်ဆင်ခဲ့ပါ

၂) ရေအားဖြင့်ဖျက်ဆီးခြင်းခံသည်

င။ သူသားကြွလာသောနေ့ရက်သည် ထိုကဲ့သို့ဖြစ်မည်

၁) လူအများတို့သည်လှောင်မည်

၂) သူတို့သည်ငြင်းပယ်ကြမည်

၃) အချိန်နှောင်းသည်ထိ လူတို့သည်ပြင်ဆင်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပေ

 

အရေးကြီးသော သတိစကားများ

၄၀ ထိုအခါ လယ်၌ရှိသော သူနှစ်ယောက်တို့တွင် တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍ တယောက်မူကား နေရစ်ရ လတံ့။

၄၁ ကြိတ်ဆုံကြိတ်သောသူနှစ်ယောက်တို့တွင် တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍ တယောက်မူကား နေရစ်ရလတံ့။ မဿဲ ၂၄း၄၀-၄၁

က။ တယောက်အားသိမ်းယူခြင်း ခံမည်

ခ။ တယောက်မူကား နေရစ်ရမည်

ဂ။ လူသားအားလုံးသည် ကယ်တင်ခြင်းခံမည် မဟုတ် မဿဲ ၂၄း၄၀-၄၁

 

ခသင်ပြန်လာခြင်းကို စောင့်ကြည့်ပြီး သတိဖြစ်ပါ

၄၂သင်တို့အရှင်သည် အဘယ်အချိန်နာရီ၌ရောက်လာမည်ကို သင်တို့မသိသောကြောင့် စောင့်နေကြ လော့။

၄၃သူခိုးလာမည်အချိန်နာရီကို အိမ်ရှင်သိရလျှင်၊ မိမိအိမ်ကိုမထွင်းမဖောက်စေခြင်းငှါ၊ စောင့်နေလိမ့် မည်ကို သင်တို့သိကြ၏။

၄၄ ထိုကြောင့် သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ မထင်မမှတ်သော အချိန်နာရီ၌ လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်။ မဿဲ ၂၄း၄၂-၄၄

က။ စောင့်နေကြ လော့

၁) စောင့်နေသောသူဖြစ်ရန်

၂) ထိုကြောင့် သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလော့

၃) အဘယ်သို့သောအချိန်၌ သခင်ကြွမည်ကို ကျွန်တော်တို့မသိကြပါ

၄) ကိုယ်တော်သည် ပြန်လာမည်ဆိုသည်သာ

ခ။ သတိနှင့်စောင့်သော အိမ်ရှင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်

၁) သူသည် သူခိုးကိုမကြောက်

၂) သူသည် သတိမဲ့စွာမနေ

၃) သူခိုးဝင်ခိုးဖို့ မိမိအိမ်ကိုဖွင့်ထားပြီး လွှတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ

ဂ။ ပြင်ဆင်လျက်နေပါ

၁) လူသားသည် ပြန်လာနေသည်

၂) ကိုယ်တော်သည် မမျှော်လင့်သောအချိန်၌ ပြန်လာမည်

၃) အချိန်တိုင်း ပြင်ဆင်ပါ

 

နိဂုံး

က။ ကိုယ်ကိုယ်ကို မေးရန် အရေးကြီးသောမေးခွန်းများ

၁) သင်သည် စောင့်နေသူဖြစ်သလား

၂) သခင့်ပြန်လာဖို့ သင်ပြင်ဆင်သလား

ခ။ အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ရန် ဘယ်ခြေလှန်းလှန်းနေသလဲ

ဂ။ သင့်တော်ပြီး ဆက်စပ်မှုရှိသော နယ်ပယ်၊-

၁) နှလုံးသား

၂) စိတ်

၃) အာရုံစိုက်သောအရာ

၄) ယုံကြည်ခြင်း

၅) အသက်တာ