Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

“ထိုသူသည် အုပ်စိုးခြင်းအာဏာစက် ရှိလိမ့်မည်” ဟေရှာယ ၉း၆

“ထိုသူသည် အုပ်စိုးခြင်းအာဏာစက် ရှိလိမ့်မည်” ဟေရှာယ ၉း၆နိဒါန်း

၁။ ခရစ္စမတ် ပွဲတော်ကျင်းပခြင်းသည် ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏ မွေးဖွားခြင်းအဆုံးသတ်မဟုတ်ပါ

၂။ ယေရှုဘုရား၏ အမှုတော်သည်လည်း ပရောဖက်ပြုနှင့်ခဲ့သည်

 

စစ်ပွဲ၌ မည်းမှောင်ကျသော လူမျိုး

၁ သို့သော်လည်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသောပြည်သည် နောက်မှ မှောင်မိုက်နှင့် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။

ဇာဗုလုန်ခရိုင်နှင့် နဿလိခရိုင်ကို အထက်က ရှုတ်ချတော်မူသော်လည်း၊ နောက်တစ်ဖန် အိုင်နားလျှောက်သောလမ်း၊

ယောဒန်မြစ်တစ်ဖက်၊ တစ်ပါးအမျိုးသားနေရာ ဂါလိလဲပြည်ကို ဂုဏ်အသရေနှင့် ပြည့်စုံစေတော်မူ၏

၂ မှောင်မိုက်ထဲမှာ သွားလာသောလူများတို့သည် ကြီးစွာသောအလင်းကို မြင်ရ၍၊ သေမင်း၏နိုင်ငံအရိပ်တွင် ရှိနေသောသူတို့၌ အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏။

၃ ကိုယ်တော်သည် အမျိုးသားတို့ကို များပြားစေ၍၊ သူတို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို တိုးပွားစေတော်မူ၏။

စပါးကိုစုသိမ်းရာကာလ၌ ဝမ်းမြောက်သကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ လုယူသောဥစ္စာကိုဝေသောသူ ဝမ်းမြောက်သကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ရှေ့တော်၌သူတို့သည် ဝမ်းမြောက်ကြပါ၏။

၄ အကြောင်းမူကား၊ မိဒျန်လက်ထက်၌ ပြုတော်မူသကဲ့သို့၊ ကိုယ်တော်သည် သူတို့ထမ်းရသောထမ်းပိုး၊ ကျော၌ခံရသော တုတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ညှင်းဆဲသောသူ၏ လှံတံကိုလည်းကောင်း ချိုးတော်မူပြီ။

၅ စစ်တိုက်သောသူရဲ၏ ခြေစွပ်နှင့် အသွေးလှသော အဝတ်တန်ဆာရှိသမျှတို့သည် မီးရှို့ဖို့မီးစာ ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။

၁။ နက်နဲသော ပူပင်သောက

၂။ လေးလံသော ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်း

၃။ ကြီးစွာသော မှောင်မိုက်ခြင်း

၄။ ပင်ပန်းသော ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး

 

မှောင်မိုက်ထဲက အလင်း

၁။ ကြီးစွာသောအလင်း

၂။ တိုးပွားသော ပျော်ရွှင်မှု

၃။ ဤပရောဖက်ပြုခြင်းသည် ပြည့်စုံသည်

၁၂ ယောဟန်သည် ထောင်ထဲသို့ရောက်ကြောင်းကို ယေရှုသည်ကြားလျှင်၊ ဂါလိလဲပြည်သို့ ကြွတော်မူ၍၊

၁၃ နာဇရက်မြို့ကို စွန့်သွားလျက်၊ ဇာဗုလုန်ခရိုင်၊ နဿလိခရိုင်စပ်ကြားတွင် အိုင်နှင့်နီးစပ်သော ကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်၍ နေတော်မူ၏။

၁၄ ဤအကြောင်းအရာကား၊ ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြာင်းတည်း။-

၁၅ နှုတ်ထွက်အချက်ဟူမူကား၊ ဇာဗုလုန်ခရိုင်နှင့် နဿလိခရိုင်တည်းဟူသော အိုင်နားလျှောက်သောလမ်း၊ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၊ တစ်ပါးအမျိုးသားနေရာ ဂါလိလဲပြည်၊-

၁၆ မှောင်မိုက်ထဲမှာရှိနေသော လူများတို့သည် ကြီးစွာသောအလင်းကို မြင်ရ၍၊ သေမင်း၏နိုင်ငံအရိပ်တွင် ရှိနေသောသူတို့၌ အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ဟု ဟောထားသတည်း။-

၁၇ ထိုအခါမှစ၍ ယေရှုက၊ နောင်တရကြလော့။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် တည်လုနီးပြီ ဟူသောတရားကို ဟောသပြုတော်မူ၏။- ရှင်မဿဲ ၄း၁၂-၁၇

 

အလွန် တန်ဖိုးထားစရာ

၆ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့အဖို့ သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏။ ငါတို့အား သားကို သနားတော်မူ၏။ ထိုသူသည် အုပ်စိုးခြင်းအာဏာစက်ရှိလိမ့်မည်။

နာမတော်ကား အံ့သြဖွယ်၊ တိုင်ပင်ဘက်၊ တ်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်၊ ထာဝရအဘ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကို ခံတော်မူလိမ့်မည်။

ဒါဝိဒ်မင်း၏ ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်၍၊ နိုင်ငံတော်ကို နောင်ကာလအစဉ်မပြတ်၊ တရားတော်အတိုင်း ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်၍ အမြဲတည်စေတော်မူမည်အကြောင်း၊

အာဏာတော်တိုးတက်ခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်တော်မူခြင်းသည် နိစ္စအမြဲရှိလိမ့်မည်။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားသည် အလိုတော်အားကြီး၍၊ ထိုအမှုကို ပြီးစီးစေတော်မူလိမ့်မည်။ ဟေရှာယ ၉း၆-၇

၁။ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ရန် ဖွားမြင်ခြင်း

၂။ တော်ဝင်ဘုရင်၏ နာမတော်

နာမတော်ကား အံ့သြဖွယ်၊ တိုင်ပင်ဘက်၊ တ်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်၊ ထာဝရအဘ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင် ဟေရှာယ ၉း၆

 

နောင်လာမည့်အရာ

ဒါဝိဒ်မင်း၏ ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်၍၊ နိုင်ငံတော်ကို နောင်ကာလအစဉ်မပြတ်၊ တရားတော်အတိုင်း ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်၍ အမြဲတည်စေတော်မူမည်အကြောင်း၊

အာဏာတော်တိုးတက်ခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်တော်မူခြင်းသည် နိစ္စအမြဲရှိလိမ့်မည်။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားသည်

အလိုတော်အားကြီး၍၊ ထိုအမှုကို ပြီးစီးစေတော်မူလိမ့်မည် ဟေရှာယ ၉း၇

၁။ အာဏာတော်တိုးတက်ခြင်းသည် အဆုံးမရှိ

၂။ ဒါဝိဒ်မင်း၏ ရာဇပလ္လင်နှင့် သူ၏ နိုင်ငံတော်

(က) စီရင်ဖို့

(ခ) အမြဲတည်စေဖို့

(၁) တရားတော်အတိုင်း

(၂) ဖြောင့်မတ်စွာ

(ဂ) နိစ္စအမြဲဖြစ်သော နိုင်ငံတော်

(၁) လောက၌

(၂) ကောင်းကင်ဘုံ၌

၃။ ထာဝရဘုရား၏ အားကြီးသောအလိုတော်

(က) အာဏာစက်

(ခ) တန်ခိုးတော်

(ဂ) ဘုန်းတန်ခိုး

(ဃ) ကိုယ်တိုင်အတူပါရှိခြင်း

 

နိဂုံး

၁။ တည်လုနီးပြီဖြစ်သော သူ၏နိုင်ငံတော်၌ ဝင်စားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

၂။ နိုင်ငံတော်တိုးတက်ခြင်း၌ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း

၃။ ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၌ အသစ်သောပျော်ရွှင်ခြင်းကို ရှာဖွေဖို့ စေ့ဆော်ခြင်း