Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

“ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကို အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့သိရမည်နည်း။” ရှင်လုကာ ၁း၁၈-၂၅

“ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကို အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့သိရမည်နည်း။” ရှင်လုကာ ၁း၁၈-၂၅နိဒါန်း

က။ မေးမြန်းခြင်းများ နှင့် သံသရများ

၁) ရင်းနှီးသလိုဖြစ်နိုင်သည်

၂) သို့သော ထပ်တူမဖြစ်ကြပါ

ခ။ သံသရ ဖော်ပြသည်

၁) ဇာခရိ

က) ကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလ၏ ပြောပြခြင်းခံသောအခါ

ခ) သူနှင့်သူ့မိန်းမသည် အသက်ကြီးသောကြောင့် သံသရရှိခဲ့သည်

၂) သူသည်သူ၏သံသရစိတ်ကို မကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါ

က) သူသည် ထူးကဲသောယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သော်လည်း

ခ) သူသည် ကောင်းကင်တမန်တော်၏ လှည့်လည်ခြင်းခံသော်လည်း

ဂ။ မာရိ၏ မေးမြန်းခြင်း

၁) မေးမြန်းခြင်းသည် တရားဝင်သည်

၂) သူသည် လူငယ် အပြစ်မသိသောသူဖြစ်သည်

၃) ကောင်းကင်တမန် ဂါဗြေလရှင်းပြသောအခါ သူယုံကြည်သည်

 

မေးမြန်းခြင်းသည် သဘဝကျသည်

က။ က္ကုသရေလတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှခေါ်ထွက်စေရန် ဖါရောဘုရင်

အားစကားပြောဖို့ အရွေးခံသောအခါ သူသည်မေးမြန်းခဲ့သည်

၁) “အကျွန်တော့သည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍၊

ဖါရောဘုရင်ထံသို့ဝင်သဖြင့်…၊” ထွက် ၃း၁၁-က

၂) “အိုဘုရားရှင်၊ အကျွနု်ပ်သည် နှုတ်သတ္တိမရှိပါ။” ထွက် ၄း၁၁-က

ခ။ ယေရမိသည် ပရောဖက်အရာ၌ခန့်အပ်ခြင်းခံသောအခါ မေးခွန်းရှိခဲ့သည်

“အိုထာဝရဘုရား၊ အကျွနု်ပ်သည် မဟောမပြောတတ်ပါ။ သူငယ်ဖြစ်ပါ၏” ယေရမိ ၁း၆

၁) ပရောဖက်ဖြစ်ခြင်းသည် လေးသောတာဝန်ဖြစ်သည်

၂) ပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်

၃) ယေရမိသည် လိုအပ်ချက်များမပြည့်ပါ၊ လူငယ်သာဖြစ်သည်

ဂ။ မာရိသည် အပျိုကညာအဖြစ် ကလေးမွေးခြင်းသည် မေးခွန်းရှိသည်

“အကျွနု်ပ်သည် ယောက်ကျားနှင့်မဆက်ဆံပါ။” လုကာ ၁း၃၄

၁) သဘာဝကျသော မေးခွန်း

၂) မာရိသည် ယောက်ကျားမရှိသူဖြစ်သည်

 

ဘုရားသခင်သည် မေးခွန်းများကိုအဖြေပေးသည်

က။ မောရှေ

၁) သူသည် မေးခွန်းများမေးခဲ့သည်

၂) ဘုရားသခင်သည် သူအားကောင်းမွန်ရှင်းလင်းသောအဖြေများပေးခဲ့သည်

ခ။ ယေရမိ

၁) သူသည် မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်

၂) ဘုရားသခင်အဖြေပေးသည်

၃) သူအား အသက်တာနှင့်အမှုတော်အတွက် ကတိတော်များပေးသည်

ဂ။ မာရိ

၁) ကောင်းကင်တမန် ဂါဗြေလက ဖြေပေးသည်

၂) သူသည် စိတ်ရှည်စွာ ရှင်းပြသည်

၃) မာရိသည် နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ သူအလိုရှိသည်

၄) “ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မမူသော အမှုမရှိ”

ဆိုသည့်တရားတော်ကို ယုံကြည်ဖို့ အလိုရှိသည် လုကာ ၁း၃၇

 

ကျွန်တော်တို့မှ ဘုရားသခင် ဘာကိုအလိုရှိသည်

က။ ကျွန်တော်တို့ ထာဝရဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ရန်

၁) ယုံကြည်ခြင်းမရှိခြင်းထက်

၂) သူပြောသော တရားတော်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းထက်

ခ။ မာရိယုံကြည်သောအချက်သည် ဘယ်အရာများလည်း၊

၁) အပျိုကညာမှ မွေးဖွားခြင်း အနာဂတိကျမ်း

“ထို့ကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တော်တိုင်

နိမိတ်လက္ခဏာကို သင်တို့အားပေးတော်မူမည်။

ကြည့်ရှုလော့။ သတို့သမီးကညာသည် ပဋိသန္ဓေဆွဲ

ယူ၍၊ သားယောင်္ကျားကိုဘွားမြင်လတံ့။” ဟေရှာ ရး၁၄

က) ဤအရာသည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် နိမိတ်ပေးမည့်အရာဖြစ်သည်

ခ) သူတို့သမီးကညာသည် သားယောင်္ကျားဘွားမြင်လိမ့်မည်

ဂ) သား၏နာမည်သည် “ဧမာနွေလ”

၂) ဘုရားသခင်သည် ဖရောဖက်ပြုချက်ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ပြီး ပြည့်စုံစေမည်ကြောင်း

က) ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်လိုအပ်သည်

ခ) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် ပြည့်စုံခြင်းကိုခံယူဖို့ ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်သည်

 

ယနေ့လောက၌ ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ခြင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်း

က။ သခင်ယေရှု ခေတ်

16 ဤလူမျိုးကို အဘယ်ဥပမာနှင့် ပုံပြရအံ့နည်း။ ပွဲသဘင်၌ထိုင်နေသော သူငယ်တို့သည် မိမိသူငယ်ချင်း တို့အား အသံကိုလွှင့်၍၊

17 ငါတို့သည်သာယာစွာ တီးမှုတ်သော်လည်း သင်တို့သည်မကကြ။ ညည်းတွားစွာ မြည်တမ်းသော်လည်း မငိုကြွေးကြဟု ပြောဆိုသောသူငယ်တို့နှင့် ဤလူမျိုးသည်တူလှ၏။

18 အကြောင်းမူကား၊ ယောဟန်သည် မစားမသောက်ဘဲ လာသည်ရှိသော်၊ သူတို့က ဤသူသည် နတ်ဆိုး စွဲသောသူပါတကားဟု ဆိုကြ၏။

19 လူသားသည် စားသောက်လျက်လာသည်ရှိသော်၊ ဤသူသည် စားကြူးသောသူ၊ စပျစ်ရည်သောက် ကြူးသောသူပါတကား။

အခွန်ခံသောသူနှင့် ဆိုးသောသူတို့ကို မိတ်ဆွေဖွဲ့သောသူပါတကားဟု ဆိုပြန်ကြ၏။

သို့သော်လည်း ပညာတရားသည် မိမိသားတို့တွင် ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းနှင့် လွတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ မဿဲ ၁၁း၁၆-၁၉

ခ။ ယနေ့ခေတ်နှင့်တူညီသော ထင်ရှားသော သွန်ပြင်လက္ခဏာများ

၁) စတ်တိုတတ်သော ကလေးသူငယ်များကဲ့သို့

၂) အပြစ်ရှာခြင်း

၃) ဝေဖန်တတ်ခြင်း

၄) အသိတရားနှင့်ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်း

 

နိဂုံး

က။ သစ်လွန်သောယုံကြည်ခြင်းရှာတွေ့ခြင်း

ခ။ အာဗြဟံပိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုပိုင်ဖို့

16 ထိုကြောင့်၊ ဂတိတော်သည် ပညတ်တရားနှင့်ဆိုင်သော အမျိုးအနွယ်တို့၌ ပြည့်စုံသည်သာမက၊ အာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်း တရားနှင့်ဆိုင်သော သူတို့၌ ပြည့်စုံလျက်၊

အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့၌ ပြည့်စုံမည်အကြောင်း၊ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာ သို့ရောက်စေခြင်းငှါ၊ ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသာ အမှီပြု၍ ရောက်နိုင်၏။

17 ငါသည် သင့်ကို လူမျိုးအများတို့၏အဘ ဖြစ်စေ၏ဟု ကျမ်းစာ၌ လာသည်နှင့်အညီ၊ ထိုအာဗြဟံ သည်ကား၊ သေလွန်သောသူတို့ကို ရှင်စေတော်မူထသော၊

မဖြစ်သေးသော အရာတို့ကို ဖြစ်သောအရာကဲ့သို့ မှာထားတော်မူသော ဘုရားသခင်တည်းဟူသော၊ ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်သော ဘုရားရှေ့တော်၌ ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏ အဘဖြစ်သတည်း။

18 သင်၏အမျိုးအနွယ်သည် ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည် ဟူသော ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း၊ မိမိသည် လူမျိုးအများ တို့၏ အဘဖြစ်မည်ဟု မြော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိဘဲလျက်ယုံကြည်၍ မြော်လင့်လေ၏။

19 ယုံကြည်အားကြီးသည်ဖြစ်၍ မိမိအသက်သည် အနှစ်တရာလောက်ရှိသဖြင့်၊ မိမိကိုယ်သည်အသေ ကဲ့သို့ ရှိကြောင်းကို၎င်း၊ မိမိခင်ပွန်းစာရာ၏ ဝမ်းသည် သေကြောင်းကို၎င်း မအောက်မေ့၊

20 ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ ဘုရားသခင်၏ ဂတိတော်ကို တွေးတောခြင်းမရှိ၊ ယုံကြည်အားကြီးသဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း၍၊

21 ဂတိထားတော်မူသောသူသည် ဂတိတော်အတိုင်း တတ်နိုင်တော်မူသည်ကို စိတ်စွဲလမ်းလေ၏။

22 ထိုကြောင့်၊ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့ မှတ်တော်မူ၏။

23 ထိုသို့မှတ်တော်မူသည်ဟု အာဗြဟံအကျိုး အလိုငှါသာ ကျမ်းစာ၌ ရေးထားသည်မဟုတ်။

24 ငါတို့အကျိုးအလိုငှါရေးထားသတည်း။ ငါတို့ သခင်ယေရှုကို သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသော သူကိုငါတို့သည် ယုံကြည်လျှင်၊ ထိုယုံကြည်ခြင်းကို

ငါတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟု မှတ်တော်မူလတံ့။ ရောမ ၄း၁၆-၂၄

၁) မြော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိဘဲလျက်ယုံကြည်၍ မြော်လင့်လေ၏။

၂) ယုံကြည်အားကြီးသည်ဖြစ်၍

၃) ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍

၄) ယုံကြည်အားကြီးသဖြင့်