Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

ငါရွေးကောက်သော တန်ဆာ တ ၉း ၁၅

ငါရွေးကောက်သော တန်ဆာ တ ၉း ၁၅

နိဒါန်း

၁။ ယေရုစလင် အသင်းတော်

က။ လူအယောက် (၁၂ဝ) နှင့်အစပြုသည်။

ခ။ သခင်ဘုရားသည် များစွာသောလူအပေါင်းတို့ကို သင်းဝင်စေတော်မူ၏။ (တ ၂း ၄၇)

၂။ ကြီးထွားလာမည့် အကြံစည်တော်

က။ အသင်းတော်အဖို့ သခင်ဘုရား၏ ရူပါရုံ

၁။ ယေရုစလင်မှစသော

၂။ ယုဒပြည်

၃။ ရှမာရိပြည်

၄။ မြေကြီးစွန်တိုင်အောင် တ ၁း ၈

ခ။ ဘုရားသခင်၏အကြံစည်တော်များသည် ဖွင့်ပြခဲ့သည်။

၁။ နားလည်ဖို့ရန် မလွယ်ကူလှပေ။

၂။ ပြည့်စုံဖို့ရန် ပို၍ခက်ခဲ၏။

 

ဘုန်းကြီးမြတ်တော်မူသော သမ္မာတရား

၁။ သခင်ဘုရား၏ လက်တော်

က။ ဓမ္မဟောင်းတွင်တွေ့ရသော စကားစု ဖြစ်သည်။

ခ။ တင်စား၍ပြောဆိုသော စကားဖြစ်သည်။

၂။ “လက်” ဟူသောစကားလုံးသည် တင်စားသောစကားဖြစ်သည်။

က။ “သခင်ဘုရား၏လက်တော်” သည် ဘုရားသခင်အားရည်ညွှန်းသည်။

ခ။ သူ၏ပါဝင်ပတ်သက်ဆောင်ရွက်မှုကို ဖော်ပြသည်။

 

ရှောလု။ ။ ခြားနားသော ကိုယ်စားလှယ်တော်

ရှောလုသည် အသင်းတော်ကို ဖျက်ဆီးလေ၏။ အိမ်များသို့ဝင်ပြီးလျှင် ယောကျာ်းမိန်းမတို့ကိုဆွဲငင်၍ ထောင်ထဲ၌ လှောင်ထားတတ်၏။ တ ၈း ၃

၁။ ရှောလုသည်ကား၊ သခင်ဘုရား၏တပည့်တော်တို့တစ်ဖက်၌ခြိမ်းခြောက်၍ အသေသတ်ခြင်းဌါပြင်းစွားအသက်ရှူသဖြင့်၊

၂။ ထိုဘာသာဝင်သောယောကျာ်းမိန်းမတို့ကိုတွေ့လျှင် ချည်နှောင်၍ ယေရုစလင်မြို့သို့ ပို့တောင်ရမည့်အကြောင်း၊

ဒမာသက်မြို့၌ရှိသော တရားဇရပ်မှူးတို့ထံသို့ မှာစာကိုပေးပါဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းထံ၌ ဝင်၍တောင်းပြီးမှ၊ တ ၉း ၁-၂

၁။ သူသည် အကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးခြင်းကို အစပြုသည်။

၂။ ယောကျာ်းမိန်းမတို့ကို ဆွဲ၍ထောင်ထဲသို့ လှောင်ထား၏။

၃။ သခင်ဘုရား၏တပည့်တော်တို့တစ်ဖက်၌ခြိမ်းခြောက်၍အသေသတ်ခြင်းဌါပြင်းစွားအသက်ရှူသည်။

 

ရှောလု အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း

၃။ သွား၍ ဒမာသက်မြို့အနီးသို့ရောက်သောအခါ၊ ကောင်းကင်ထဲကအလင်းသည် သူ့ပတ်လည်၌ ရုတ်ကနဲထွန်း တောက်လေ၏။

၄။ ရှောလုသည် မြေပေါ်မှာလဲ၍ နေစဉ် ရှောလု၊ ရှောလု၊ အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲသနည်းဟု မိမိအားပြောဆိုသောစကားသံကိုကြားလျှင်၊

၅။ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည်အဘယ်သူနည်းဟုမေးလျှောက်၏။ သခင်ဘုရားကလည်း၊ ငါကား သင်ညှဉ်းဆဲသော ယေရှုဖြစ်သတည်း။

၆။ သို့သော်လည်း ထ၍မြို့သို့ဝင်လော့။ သင်ပြုရမည့်အမှုကိုပြောမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

၇။ ရှောလုနှင့်အတူ သွားသောသူတို့သည် အသံကြားရုံမျှသာရှိ၍အဘယ်သူကိုမျှမမြင်ဘဲ မိန်းမောတွေဝေလျက် ရပ်နေကြ၏။

၈။ ရှောလုသည်လည်း မြေမှထ၍ မျက်စိကိုဖွင့်သော်လည်း အဘယ်သူကိုမျှမမြင်နိုင်သည်ဖြစ်၍ သူ၏လက်ကိုဆွဲလျက်၊ ဒမာသက်မြို့သို့ပို့ဆောင်ကြ၏။

၉။ သုံးရက်ပတ်လုံး မျက်စိမမြင်၊ မစားမသောက်ဘဲနေလေ၏။ တ ၉း ၃-၉

၁။ သခင်ဘုရားသည် ရှောလုထံ စကားပြောသည်။

က။ သူသည် ရှောလု ညှဉ်းဆဲသောသူတစ်ယောက်အဖြစ်ဖောထုတ်သည်။

ခ။ သူသည် အခြားသောအဖြစ်ပျက်ကိုဖော်ပြသည်

ရှင်ပေါလု၏ သြတ္တပ္ပစိတ်သည် ဆူးစူးသကဲ့သို့သောနာကျင်ဝေဒနာကိုခံစားသည်။

၂။ ရှောလု၏ တုန့်ပြန်ချက်

က။ သခင်ဘုရား၏ရှေ့တော်၌ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းရှိ၏။

ခ။ သူသည် မိန်းမောတွေဝေလျက်ရှိ၏။

ဂ။ သူပြောသည်၊ “သခင်ဓ အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟု မေးလျှောက်၏။”

၃။ ရှောလု၏ ခံစားရသော နာကျင်ဝေဒနာ

က။ သုံးရက်ပတ်လုံး မျက်စိမမြင်ဘဲနေ၏။

ခ။ သူသည် မစားမသောက်ဘဲ သုံးရက်ပတ်လုံးနေ၏။

 

အာနနိအား သခင်၏ခေါ်ခြင်း

၁ဝ။ ထိုအခါ အာနနိအမည်ရှိသော တပည့်တော်တစ်ယောက်သည် ဒမာသက်မြို့၌ရှိ၏။ ထိုသူကို သခင်ဘုရားသည် ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်၊ အာနနိဟူ၍ခေါ်တော်မူလျှင် အာနနိက၊ သခင်ဘုရား အကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုလျှောက်၏။

၁၁။ သခင်ဘုရားကလည်း၊ သင်သည်ထ၍ လမ်းဖြောင့်အမည်ရှိသောလမ်းသို့သွားလော့။ ရှောလုအမည်ရှိသော တာရှုမြို့သားကို ယုဒ၏အိမ်၌ ရှာဖွေလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူသည်ဆုတောင်းလျက်နေ၏။

၁၂။ မိမိမျက်စိကိုမြင်ပြန်စေခြင်းဌါအာနနိအမည်ရှိသောသူသည် ဝင်၍မိမိအပေါ်၌ လက်တင်သည်ကို ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်မြင်လေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။

၁၃။ အာနနိကလည်း၊ သခင်ဘုရား၊ ထိုသူသည် ယေရုစလင်မြို့၌ ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသူတို့ကို အဘယ်မျှလောက်ပင် ညှဉ်းဆဲသည်ကို လူများပြော၍ အကျွန်ုပ်ကြားရပါပြီ။

၁၄။ ဤအရပ်၌လည်း ကိုယ်တော်ကိုပဌနာပြုသောသူ ရှိသမျှတို့ကို ချည်နှောင်ရမည့်အခွင့်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့ထံမှရပါသည်ဟု ပြန်လျှောက်လေ၏။

၁၅။ သခင်ဘုရားကလည်း၊ ထိုသူကားတစ်ပါးအမျိုးတို့နှင့် ရှင်ဘုရင်ထံသို့၎င်း၊ ဣသရေလအမျိုးတို့ရှိရာသို့၎င်း၊ ငါ၏နာမကိုပို့ဆောင်စေခြင်းဌါ ငါရွေးကောက်သော တန်ဆာဖြစ်၏။

၁၆။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူသည် ငါ၏နာမကြောင့် အဘယ်မျှလောက်ပင် ဆင်းရဲခံရမည်ကို ငါသည်သူ့အားပြမည်။ ထိုကြောင့် သင်သွားလော့ဟု အာနနိအားမိန့်တော်မူ၏။

၁၇။ အာနနိသည်လည်း သွား၍အိမ်သို့ရောင်လျှင်၊ ရှောလုအပေါ်၌ မိမိလက်ကိုတင်၍ ညီရှောလု၊ သင်လာသောလမ်း၌ သင့်အားထင်ရှားတော်မူသော

သခင်ယေရှုသည် သင်၏မျက်စိမြင်ပြန်စေခြင်းဌါ၎င်း၊ သင့်ကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စေခြင်းဌါ၎င်း ငါ့ကိုစေခန့်တော်မူသည်ဟုပြောဆို၏။

၁၈။ ထိုခဏ၌ ရှောလု၏မျက်စိမှငါးကြေးကွားကျသကဲ့သို့ဖြစ်၍ မျက်စိမြင်ပြန်သဖြင့်ထ၍ဗတ္တိဇံကိုခံပြီးလျှင် အစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်၍အားဖြည့်လေ၏။

၁၉။ ထိုနောက် ရှောလုသည် ဒမာသက်မြို့၌ရှိသောတပည့်တော်တို့နှင့်အတူကာလအတန်အရာနေ၍၊ တ ၉း ၁ဝ- ၁၉

၁။ သခင်ဘုရားသည် အာနနိအား ရှောလုထံသွား၍ ကုသရန်လမ်းညွှန်သည်။

၂။ အာနနိသည် ကန့်ကွက်သည်-

က။ ရှောလုသည် များစွာလူတို့ကို ညှဉ်းဆဲခဲ့သည်။

ခ။ သူသည် ယုံကြည်သူများကို ချည်နှောင်လျက် ထောင်ထဲသို့ပို့ရန် အခွင့်အာဏာရှိသည်။

၃။ သခင်ဘုရား၏ ခိုင်ခံ့သေချာမှု

က။ “သူသည် ငါရွေးကောက်သော တန်ဆာဖြစ်သောကြောင့်၊ သွားလော့” တ ၉း ၁၅

ခ။ “ငါ၏နာမကို ပို့ဆောင်စေခြင်းဌါ၊”

၁။ တစ်ပါးအမျိုးသားတို၌၊

၂။ ရှင်ဘုရင်ထံ၌၎င်း၊

၃။ ဣသရေလအမျိုးတို့ရှိရာ၌၎င်း၊

ဂ။ ငါ၏နာမကြောင့် အဘယ်မျှလောက်ပင် ဆင်းရဲခံရမည်ကို ငါသည်သူ့အားပြမည်။ တ ၉း ၁၆

 

ဘုရားသခင်၏လက်တော်အကြောင်းအရာထဲမှ မှတ်သားရမည့်အရေးသောသင်ခန်းစာများ

၁။ သူ့၏ ကယ်တင်ခြင်း လက်တော်

၂။ သူ့၏ ပြုပြင်ခြင်း လက်တော်

၃။ သူ့၏ ရွေးကောက်တော်မူသော လက်တော်

၄။ သူ့၏ တန်ခိုးပေးတော်မူသော လက်တော်