Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

ခရစ်တော်၏ရေးစာ ၂ကော ၃း၃

ခရစ်တော်၏ရေးစာ ၂ကော ၃း၃နိဒါန်း

၁။ သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်

က) အမျိုးမျိုး

ခ) အရေးကြီး

၂။ အထူးအမှုတော်ကဏ္ဍ

က) တန်ခိုးပေးခြင်း

ခ) ဖွင့်ပြခြင်း

ဂ) ခွန်အားပေးခြင်း

 

အသက်ရှင်သောရေးစာ၏သဘောသဘာဝ

1 ငါတို့သည် တဖန်ကိုယ်ကိုကိုယ် ချီးမွမ်းကြ သလော။ သို့မဟုတ်ချီးမွမ်းသောစာကို သင်တို့ထံသို့ သူတပါးပေးစေခြင်းငှါ၎င်း၊

သင်တို့သည်သူတပါးထံသို့ ပေးစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ငါတို့သည်အချို့သောသူကဲ့သို့ အလိုရှိကြသလော။

2 သင်တို့သည် ငါတို့စိတ်နှလုံးပေါ်၌ ရေးထားသောစာ၊ လူအပေါင်းတို့သိ၍ ဘတ်တတ်သောငါတို့ စာပင်ဖြစ်ကြသတည်း။

3 အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ သင်တို့သည် မှင်နှင့် ရေးထားသော စာမဟုတ်။ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်နှင့်ရေး၍၎င်း၊

ကျောက်ပြားပေါ်၌မရေးဘဲ အသားနှင့်ပြည့်စုံသော နှလုံးပြားပေါ်၌ ရေး၍၎င်း၊ ငါတို့ပြုစုသော ခရစ်တော်၏စာ ထင်ရှားစွာဖြစ်ကြ၏။ ၂ ကောရိန်သု 3: 1-3

၁။ သြဝါဒစာ၏သဘောသဘာဝ

က) သြဝါဒစာသည်ပေးစာသက်သက်ဖြစ်သည်။

ခ) တမန်တော်များသည် အသင်းတော်မျာဆီသြဝါဒစာရေးကြသည်။

ဂ) တချို့သြဝါဒစာများသည် တစ်ဦးတစ်ယာက်နှင့်သာဆိုင်သည်။

၂။ သြဝါဒစာထဲ၌ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ

က) ယေရှုခရစ်ကို အာရုံပြုသည်။

ခ) အသင်းတော်များ၏လိုအပ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။

ဂ) အမှားမျုားကိုပြုပြင်ပေးသည်။

ဃ) ထူးခြားစွာဘုရားအတွက်အသက်ရှင်ရန်စိန်ခေါ်မှုများကို အမြဲတွေရသည်။

၃။ အသက်ရှင်သောပေးစာ၏သဘာ၀ ၁

(သင်တို့သည် ငါတို့စိတ်နှလုံးပေါ်၌ ရေးထားသောစာ)

က) စာရေးသူ၏နှလုံးသားထဲ၌ရေးသောစာ

ခ) ကောရိန္တုယုကြည်သူများသည်တမန်တော်ပေါလု၏နှလုံးသားထဲ၌ရှိသည်။

ဂ) စာရေးခြင်းအလုပ်းသည် စားရေးသူ၏ နှလုံးသားထဲ၌အစပြုသည်။

ဃ) စာရေးသူ၏အသိညာဏ်နှင့် တတ်ကျွမ်းမှုအပေါ်များစွာခြေခံသည်။

၃။ အသက်ရှင်သောရေးစာ၏သဘာ၀ ၂

(လူအပေါင်းတို့သိ၍ ဘတ်တတ်သောငါတို့စာ)

က) ငါတို့နှလုံးသားနှင့် စိတ်ထဲ၌ရေးသောအရာသည် လူများကလွယ်စွာဖတ်လိမ့်မည်။

ခ) ငါတို့နှလုံးသားထဲ၌ရေးသောအချက်များသည် ထင်ရှားလာလိမ့်မည်။

ဂ) ငါတို့အသက်တာ၌ထားရှိသောအလုပ်များသည်လူများက မြင်လာပြီး သဘောကျလိမ့်မည်။

 

သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ ပေးသောစာ

၁။ သခင်ယေရှု၏ ပေးစာ ကြေား လေ့လားခြင်း

က) လူလက်ဖြင့်အစေခံခြင်း

ခ) သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရေးမှတ်ခြင်း

၈) နှလုံးသားပေါ်မှာရေးမှတ်ခြင်း

၂။ လူနှင့်ဘုရား၏ အလုပ်ရှိရမည်။

က) စာရေးသူလူ၏အလုပ်ရှိသည်။

၁) ဆရာသမား၏အလုပ်

၂) ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်၏အလုပ်။

ခ) ဝိညာည်တော်၏အလုပ်လည်းရှိသည်။

၁) လူကိုကြာခံအသုံးပြုအလုပ်လုပ်သည်။

၂) ပိုလေးနက်သောအလုပ်ကိုလုပ်သည်။

 

ပဋိညာဉ်သစ်အမှု

4 ငါတို့သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင့် ရှေ့တော်၌ ထိုသို့သော ယုံမှတ်စွဲလမ်းခြင်းရှိ၏။

5 သို့ရာတွင် ငါတို့သည်ကိုယ်တန်ခိုးကိုအမှီပြု၍၊ ကိုယ်အလိုအလျောက်

တစုံတခုကိုကြံစည်ခြင်းငှါ တတ်နိုင်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်ကိုအမှီပြု၍သာ တတ်နိုင်သည်နှင့်အညီ၊

6 ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ ဆရာဖြစ်နိုင်သော အစွမ်းသတ္တိကို ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အားပေးတော် မူ၏။ ထိုသို့ဆိုသော် ကျမ်းဟောင်းတရားကိုမဆိုလို၊

ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလို၏။ ကျမ်းဟောင်းတရားသည် အသက်ကိုသတ်တတ်၏။ ဝိညာဉ်တော်တရားမူကား ရှင်စေတတ်၏။ ၂ ကောရိန်သု ၃း ၄-၆

၁။ အသက်ရှင်သောစာရေးသားခြင်းအလုပ်

က) ဤအရာသည် အသစ်သော ပဋိညာဉ်အမှုဖြစ်သည်။

ခ) ဤသိုသောအမှုကိုပြုလုပ်ရန်ထိုက်တန်ခြင်း ဘုရားရှင်ထံမှလာသည်။

ဂ) ပဋိညာဉ်သစ်၏အမှုတော်ဆောင်အဖြစ် ထိုက်တန်စေသည်။

၂။ ပို၍လေးနက်စွာတန်ဖိုးထားခြင်း

က) ဤအမှုသည် အပေါ်ရံအမှုမဟုတ်ပါ။

ခ) ဝိညာဉ်ရေးအမှုဖြစ်သည်။

ဂ) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေသောအမှုဖြစ်သည်။

 

ရှင်ပေါလုရေးသောအသက်ရှင်သောရေးစာ၏ဥပမာ

19 သင်တို့အကြောင်းအရာများကို ငါသိ၍ စိတ်သက်သာခြင်းငှါ၊

တိမောသေကို သင်တို့ရှိရသို့ များ မကြာ စေလွှတ်မည်အကြောင်း၊ သခင်ယေရှုခရစ်၌ ငါမှီဝဲခြင်းရှိ၏။

20 အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူသည် သင်တို့အကျိုးကို ကြည့်ရှုချင်သော စေတနာစိတ်ရှိသကဲ့သို့ စိတ်သဘောတူ သော သူတယောက်မျှ ငါတို့၌မရှိ။

21 လူခပ်သိမ်းတို့သည် ယေရှုခရစ်၏အကျိုးကို မရှာ၊ ကိုယ်အကျိုးကိုသာ ရှာကြ၏။

22 သို့သော်လည်း သားသည်အဘနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့၊ သူသည်ငါနှင့်အတူ

ဧဝံဂေလိတရားအမှုကို အမှန်ဆောင်ရွက်သည်ဟု သူပြသောသက်သေကို သင်တို့ သိကြ၏။ ဖိလိပ္ပိ ၂း၁၉-၂၂

၁။ စိတ်သဘောတူခြင်း

၂။ ဖြူစင်သောစောင့်ရှောက်ခြင်း

၃။သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သော အရာမျာကိုသာရှာခြင်း

၄။ အစမ်းသပ်ခံအသက်တာ

၅။ အဖေတူသား

 

နိဂုံး

၁။ကျွန်ပ်တို့အလယ်၌ ပဋိညာဉ်အသစ်၏နက်နဲသော ဝိညာဉ်ရေးအလုပ်ကို လိုလားရှာဖွေရန်။

၂။ အသက်ရှင်သောရေးစာ ဖြစ်လာရန် ကျွန်ပ်တိုကိုယ်တိုင် အညံ့ခံရန်။

၃။ ဤအလုပ်သည်ကျွန်ပ်တို့အသက်တာ၌ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းကို လေးနက်စွာတန်ဖိုးထားရန်။