Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

“ခပ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကို ငါတို့အားပေးသနားတော်မူ…” ဧဖက်သြဝါစာ ၁

“ခပ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကို ငါတို့အားပေးသနားတော်မူ…” ဧဖက်သြဝါစာ ၁


နိဒါန်း

၁။ ဣသရေလအမျိုးများနှင့် သက်ဆိုင်သောအရာ

က။ ဘုရားသခင်က ထောက်ပံ့ပေးသည်။

ခ။ ဘုရားသခင်က အကာအကွယ် ပေးသည်။

ဂ။ သူ့၏ မျက်မှောက်တော်သည်သည် သူတို့နှင့်အတူ ရှိ၍

ဃ။ သူတို့ကို အံ့ဖွယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ ပေးတော်မူသည်။

င။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာသည် အခြေအနေနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ (တရားဟောရာကျမ်း ၂၇-၂၈)

၂။ အသင်းတော်နှင့် သက်ဆိုင်သောအရာ

က။ ဘုရားသခင်က ထောက်ပံ့ပေးသည်။

ခ။ သူ ကာကွယ်ပေးသည်။

ဂ။ သူ့၏ မျက်မှောက်တော်သည် အသင်းတော်နှင့်အတူ ရှိတော်မူသည်။

ဃ။ အသင်းတော်ကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ ပေးနေသည်။

၃။ ဘုရားသခင်၏ အစေခံကျွန်များ

က။ သမ္မဟောင်းခေတ်တွင်

 ယုံကြည်ခြင်းဖခင်များကို ပေးသည်။

 ယဇ်ပရောဟိတ်များနှင့် ရှင်ဘုရင်များကိုလည်း ပေးသည်။

 ပရောဖက်များကိုလည်း ပေးသည်။

ခ။ သမ္မသစ်ခေတ်တွင်

 တမန်တော်များကို ပေးသည်။

 သင်းအုပ်ဆရာ/ ဆရာများကို ပေးသည်။

 ဧဝံဂေလိဆရာများကို ပေးသည်။၏

ဂ။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်က သူ့၏ လူမျိုးတော်များအတွက် အထူးပြင်ဆင်ပေးသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ ဖြစ်ကြသည်။

 သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်တော်ကို ဟောပြောပေးသူ၊ သင်ပေးသောသူ ဆရာများ ဖြစ်ကြသည်။

 ဘုရားနှင့် လူတို့အကြား ပြန်ဖြေပေးသူ (အမှုဆောင်ပေးသူ)

ဃ။ မှန်သော တုံ့ပြန်ချက်

ကောင်းကင်ဘုံနှင့် ဆိုင်သော အရာတို့၌ ခပ်သိမ်းသော ဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကို ခရစ်တော်အားဖြင့် ငါတို့အား

ပေးသနားတော်မူသော ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။

က။ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို ကောင်းချီးပေးရန်၊

ခ။ ခရစ်တော်အားဖြင့် ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သော ခပ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကို ငါတို့အားပေးသောကြောင့် ချီးမွမ်းကြရန်။

၄။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ

5 ထိုဘုရားသခင်သည် ချစ်တော်မူသော သားတော်ကြောင့်၊ ငါတို့အား ပေးတော်မူသော ကျေးဇူးတော်၏ ဘုန်းအသရေကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ၊

6 ငါတို့သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် သားအရာကို ရမည်အကြောင်း၊ အလိုတော်ရှိသောစေတနာ အတိုင်း ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏။

7 ခပ်သိမ်းသော သတိပညာတော်နှင့်လျော်စွာ ငါတို့၌ အတိုင်းထက်အလွန်များလှစွာသော ကျေးဇူးတော်သည် ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်နှင့်အညီ၊

8 ထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်တော်မူခြင်း တည်းဟူသော ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးကို ငါတို့သည်းခံရကြ၏။

9 ဘုရားသခင်သည် နှလုံးသွင်းတော်မူသော စေတနာတော်နှင့် လျော်သောအလိုတော်၏ နက်နဲသော အရာကို ငါတို့အား ပြတော်မူ၏။

10 ထိုနက်နဲသောအရာဟူမူကား၊ ကာလအချိန် စေ့စုံခြင်း ၏ သာသနာတွင် ကောင်းကင်ပေါ်၊

မြေကြီး ပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှတို့ကိုပေါင်း၍ ခရစ်တော်၌ ချုပ်ခြာ စေတော်မူလိမ့်သတည်း။

11 မိမိစေတနာ၏အလိုတော်သို့လိုက်၍ အလုံးစုံတို့ကို စီရင်ပြုပြင်တော်မူတတ်သော သူ၏ကြံစည်ခြင်း ရှိသည်အတိုင်း၊

ရှေးမဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ငါတို့သည် ထိုခရစ်တော်အားဖြင့် အမွေခံဖြစ်ကြ၏။

12 အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်ကို မျှော်လင့်နှင့်သော ငါတို့အားဖြင့် ဘုန်းတော်ကို ချီးမွမ်းစေ ခြင်း အကြောင်းဖြစ်သတည်း။

13 သင်တို့သည်လည်း ကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့် ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသော သမ္မာတရားကိုကြားနာ၍

ထိုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပြီးမှ၊ ဂတိတော်နှင့်ယှဉ်သော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံကြရပြီ။

14 ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည် ဘုန်းတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနှင့် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းသို့

မရောက်မှီကာလပတ်လုံး ထိုဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့ အမွေ၏ စားရန်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဧဖက်သြဝါဒစာ ၁း ၄-၁၄

က။ ရွေးနုတ်ခြင်း

 အပြစ်ကင်းစင်ပြီး သန့်ရှင်းသောသူများ ဖြစ်ရန် မေတ္တာဖြင့် ရွေးကောက်သည်။

 အမွေခံအဖြစ် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်ရန် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်။

 ကြွယ်ဝသော ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်က လက်ခံပေးတော်မူသည်။

ခ။ ရွေးနုတ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ကောင်းချီးမင်္ဂလာ

 အပြစ်ခွင့်လွတ်ပေးခြင်း

 အသွေးတော်အားဖြင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခြင်း

 နက်နဲသော ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ဖွင့်ပြပေးခြင်း

 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ပေးခြင်း

• ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကတိတော်အတွက် တံဆိပ်ခပ်ခြင်း

• အမွေစားအမွေခံအဖြစ် အာမခံပေးခြင်း

ဂ။ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ထောက်ပံ့ပေးသောအရာ

 သခင်ယေရှုဘုရားကို ကိုးစားခြင်း

 နုတ်ထွက်သမ္မာတရားကို ကြားနာခြင်း

 ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း

 ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသစ်ဖြစ်ပွားစေခြင်း

• ဝိညာဉ်တော်၏ ဘုန်းကျက်သရေကြီးသော လုပ်ငန်းများ

• ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်လာရန် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်း (ယောဟန် ၃)

 

စိန်ခေါ်မှုများ

၁။ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အသိတရားများကို စစ်ဆေးရန်။

၂။ ခရစ်တော်အကြောင်း သိခြင်းနှင့် သူ့ကို ယုံကြည်သော ယုံကြည်ခြင်းစိတ် မြင့်တင်ရန်။

၄။ ကျွန်ပ်တို့အား ဖွင့်ပြပေးသော အံ့ဖွယ်ကယ်တင်ခြင်း လမ်းစဉ်များအတွက် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကောင်းချီးပေးရန်။