Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

ကြီးမားသောသက်သေလေးခု ရှင်ယောဟန် ၅

ကြီးမားသောသက်သေလေးခု ရှင်ယောဟန် ၅နိဒါန်း

၁။ လူများသည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ဖို. အခက်အခဲရှိကြသည်။

၂။ သူ့ကိုယုံကြည်ဖို ရှာနေသောသူများကို သခင်ယေရှုက ထင်ရှားစွာအကူအညီပေးခဲ့သည်။

၃။ ထင်ရှားသောသက်သေလေးခုပေးခဲ့သည်။

 

ဗတ္တိဇံပေးသောယောဟန်၏ သက်သေ

32 ငါ၏အကြောင်းကိုသက်သေခံသော သူတပါးရှိသေး၏။ ထိုသူ၏သက်သေတည်ကြောင်းကို ငါသိ၏။

33 သင်တို့သည် ယောဟန်ထံသို့စေလွှတ်ကြ၏။ သူသည် သမ္မာတရားဘက်၌ သက်သေခံ၏။

34 သို့သော်လည်းလူပေးသောသက်သေကို ငါသည်ပမာဏမပြု။ သင်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက် မည်အကြောင်း ဤစကားကို ငါပြော၏။

35 ယောဟန်သည်ညှိထွန်း၍လင်းသော ဆီမီးဖြစ်၏။ သင်တို့သည် သူ၏အလင်း၌ ခဏသာမွေ့လျော် ခြင်းငှါ အလိုရှိကြ၏။ ရှင်ယောဟန် ၅း ၃၂-၃၅

၁။ ယောဟန်၏သက်သေသည် မှန်ကန်၏။

၂။ အမှန်တရားကိုသက်သေခံ၏။

၃။ သူသည်တောက်လောင်နေသောမီးအိမ်ဖြစ်သည်။

ဤလောက၏အပြစ်ကို ဆောင် သွားသော ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ကိုကြည့်လော့။

 

သခင်ယေရှု၏အလုပ်သက်သေ

ယောဟန်၏သက်သေထက်သာ၍ကြီးသောသက်သေသည် ငါ၌ရှိ၏။

ယောဟန်၏သက်သေထက်သာ၍ကြီးသောသက်သေသည် ငါ၌ရှိ၏။ အကြင်အမှုတို့ကို ငါပြီးစီး စေ ခြင်းငှါ ခမည်းတော်သည် ငါ့လက်သို့ အပ်ပေးတော်မူ၍၊

ငါပြုသော ထိုအမှုတို့သည်လည်း ငါ့ဘက်၌နေ၍၊ ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်အကြောင်းကို သက်သေခံကြ၏။ ရှင်ယောဟန် ၅း၃၆

၁။သခင်ယေရှု၏အလုပ်များသည် သာ၍ကြီးမြတ်သောသက်သေများဖြစ်ကြသည်။

၂။ ဤအမှုများသည် ခမည်းတော်ပေးထားသောအရာများဖြစ်သည်။

၃။ဘုရားသခင်ပေးထာသောအလုပ်များသည် သခင်ယေရှုကပြည့်စုံစေခဲ့သည်။

၄။ သူ့အလုပ်များ၏ ထူးမြတ်မှု

က) သခင်ယေရှုကိုသက်သေခံကြသည်။

ခ)သူ့ကိုဘုရားသခင်ကစေလွှတ်ကြောင်းသက်သေခံကြသည်။

ဂ) ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးနှင့် ဘုန်းကို များျထင်ရှားစေခဲ့သည်။

 

ဘုရားသခင်၏သက်သေ

ခမည်းတော်သည်လည်းငါ့ဘက်၌ သက်သေခံတော်မူ၏။ ခမည်းတော်၏စကားသံတော်ကို သင်တို့ သည် မကြား၊ သဏ္ဍာန်တော်ကိုမမြင်၊ ရှင်ယောဟန် ၅း၃၇

၁။ ဘုရားသခင်သည်သခင်ယေရှုကို အမှန်သက်သေခံခဲ့သည်
ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင် ရေမှပေါ်ထစဉ်တွင်၊ ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်၊

ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ဆင်းသက်၍ ကိုယ်တော်အပေါ်၌ နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍၊

ဤသူကား ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ချစ်သား ပေတည်းဟု ကောင်းကင်က အသံတော်ဖြစ်လေ၏။ ရှင်မာသဲ ၃း ၁၆-၁၇

က) ဘုရာသခင်က ထင်ရှားစွာကြေငြာခဲ့သည်။

ဤသူကား ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ချစ်သား ပေတည်း

ခ) ဘုရာသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် သခင်ယေရှုအပေါ် ချိုးဌက်ကဲ့သို့ ဆင်သက်ခဲ့သည်။

၂။ ဤအရာသည်ငြင်းပယ်လို့မရသော သက်သေဖြစ်သည်။

က) ဤအရာက ကြီးမားသောစိတ်ချမှုဖြစ်စေရမည်။

ခ) နှလုံးသားထဲ၌ ယုံကြည်ခြင်းအတည်ပြုမှုရှိရမည်။

 

သမ္မာကျမ်းစာ၏သက်သေ

38 နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း သင်တို့၌မတည်။ အကြောင်းမူကား၊ စေလွှတ်တော်မူသောသူကို သင်တို့ သည် မယုံကြည်ဘဲနေကြ၏။

39 ကျမ်းစာအားဖြင့် ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟု စိတ်ထင်နှင့် သင်တို့သည် ကျမ်းစာကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှု ကြ၏။ ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏သက်သေဖြစ်၏။

40 သင်တို့သည် အသက်ကိုရအောင် ငါ့ထံသို့ လာခြင်းငှါအလိုမရှိကြ၊ ရှင်ယောဟန် ၅ ၃၈-၄၀

၁။ ကျမ်းစာကိုလေ့လာစူးစမ်းခြင်း

က) ယုဒလူများသည်ကျမ်းစာကို စူးစမ်းလေ့လာသည်။

ခ) ကျမ်းစာသိကျွမ်းခြင်းအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရမည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။

၂။ ကျမ်းစာ၏သက်သေ

က) သခင်ယေရှုကိုသက်သေခံကြသည်။

ခ) ခရစ်တော်အဖြစ် သက်သေထူကြသည်။

၈) ဘုရားသခင်စေလွှတ်မည် ရွှွေးနုတ်သော်အရှင်ကို ပရောဖတ်များဟောကြားခဲ့သည်။

၃။ ယုဒလူမျိုးများ၏ပြသနာ

က) သူတို့အထဲ၌ဘုရားသခင်၏နုတ်ကပတ်တော်မတည်မြဲခဲ့ပါ။

ခ) ထာဝရအသက်အတွက် သခင်ယေရှုထံမလာချင်ကြပါ။

 

ရှေးခေတ် ပြသနာ

41 လူပေးသောဘုန်းအသရေကို ငါမခံ။

42 သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် သင်တို့၌ မရှိသည်ကို ငါသိ၏။

43 ငါသည်ခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့် ရောက်လာသော်လည်း သင်တို့သည်ငါ့ကို လက်မခံကြ။

အခြားသော သူသည် မိမိအခွင့်နှင့်ရောက်လာလျှင် ထိုသူကို လက်ခံကြလိမ့်မည်။

44 အချင်းချင်းပေးသော ဘုန်းအသရေကိုသာခံ၍၊ ဘုရားသခင်သာလျှင် ပေးတော်မူတတ်သော

ဘုန်းအသရေကို အလိုမရှိသောသင်တို့သည် အဘယ်သို့ ယုံကြည်နိုင်မည်နည်း။

45 ခမည်းတော်ရှေ့၌ ငါသည် သင်တို့ကိုအပြစ်တင်မည်ဟု မထင်ကြနှင့်။

သင်တို့ကို အပြစ်တင်သော သူတပါးရှိသေး၏။ ထိုသူကား သင်တို့ကို ကိုးစားသော မောရှေပေတည်း။

46 သင်တို့သည် မောရှေ၏စကားကို ယုံလျှင် ငါ့စကားကို မယုံဘဲမနေနိုင်ကြ။ အကြောင်းမူကား၊ မောရှေ သည် ငါ့အကြောင်းကို ရေးထား၏။

47 သူရေးထားသောစာကို သင်တို့သည်မယုံလျှင်၊ ငါစကားကို အဘယ်သို့ယုံနိုင်မည်နည်းဟု ယုဒလူတို့ အား မိန့်တော်မူ၏။ ရှင်ယောဟန် ၅း ၄၁-၄ရ

၁။ သခင်ဘုရားချစ်ခြင်းကို သူတို့နှလုံးထဲ၌မရှိခဲ့ပါ။

၂။ ကျမ်းစာကို ဖတ်ခဲ့သော်လည် ယုံကြည်ခြင်းမရှိ ခဲ့ဘူး။

၃။ လောကီအရာများရှာဖွေခဲ့ကြသည်။

က) ဂုဏ်

ခ) အသိအမှတ်ပြုခြင်း

၄။ သခင်ယေရှုသင်ပေးသမျှ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။

က)ကယ်တင်ခြင်း

ခ) ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း

ဂ)သခင်ယေရှု၏ခရစ်တော်ဖြစ်ခြင်း

ဃ) သခင်ယေရှုယုံကြခြင်းသည် မျက်နှာပျက်စရာဟုယုံကြည်ကြသည်။

၁)မှားယွင်းစွာယူဆခဲ့ကြသည်။

၂) သူတို့နှလုံးမှားယွင်းခြင်းကိုထင်ရှားစေမည်။

 

ဖတ်ခေါ်ခြင်း

၁။ သခင်ယေရှု၏ သက်သေလေးခုကို ပြန်လည်စဉ်းစားရန်

၂။ နှိမ့်ချစွာအထံတော်သို့လာပြီး ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံရန်