Bethany Independent Presbyterian Church

Myanmar

ကြည့်ရှုလော့၊ ငါ့ကျွန် ဟေရှာယ ၄၂

ကြည့်ရှုလော့၊ ငါ့ကျွန် ဟေရှာယ ၄၂နိဒါန်း

၁။ သခင်ယေရှုခရစ်

က) ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာသည်။

ခ) ဘုရင်ဖြစ်လာသည်။

ဂ) သူသည်အသင်းတော်တည်ထောင်ရန်လာသည်။

၂။ ကိုယ်တော်သည်လည်းကြွလာတော်မူ၏

က) အထူးအစွမ်းအစအားဖြင့်

ခ) ဘုရားရှင်၏ကျွန်အဖြစ်

 

ဘုရားသခင်၏ကျွန်အဖြစ် အစ္စရေးလူမျိုး

ငါ့ကျွန် ဣသရေလ၊ ငါရွေးချယ်သောသူယာကုပ်၊

ငါ့အဆွေအာဗြဟံ၏သား၊ မြေကြီးစွန်းနားမှငါလက်ဆွဲ၍

ခေါ်သောသူ၊ သင်သည် ငါ့ကျွန်ဖြစ်၏ဟူ၍ ၎င်း၊ သင်သည်

ငါရွေးချယ်ပြီ၊ သင်ကို မပစ်ပယ်ဟူ၍ ၎င်း ကတိတော်ကို ခံရသောသူ။

မစိုးရိမ်နှင့်။ ငါသည် သင့်ဖက်မှာရှိ၏။ မကြောက်နှင့်။

သင်၏ဘုရားသခင် ငါသည်သင့်ကို ခိုင်ခံ့စေမည်။

သင့်ကိုစောင်မမည်။ ငါသစ္စာလက်ျာလက်ဖြင့် ထောက်ပင့်မည်။ ဟေရှာယ ၄၁း ၈-၁၀

၁။ ဣသရေလလူမျိုးကို ဘုရားသခင်၏ကျွန်အဖြစ် ရွေးချယ် ခံရသည်။

၂။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလအမျိုးအား သူ၏ကျွန် ဖြစ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။

၃။ ဒသူတို့အောင်မြင်အောင် ကူညီပေးဖို့ အစ္စရေးကို တန်ခိုးကြီးတဲ့ ကတိတွေပေးခဲ့သည်။

က) သူ၏အတူပါရှိခြင်း။

ခ) သူ့အကူအညီ

ဂ) မစခြင်းတန်ခိုး။

၄။ သို့ရာတွင် ဣသရေလသည် မအောင်မြင်

က) ဣသေရလလူမျိုးသည် ဘုရားသခင်ကို ဝတ်မပြုခဲ့ပါ။

ခ) သခင်ဘုရားကို ကျောခိုင်းပြီး ရုပ်တုဆင်းတုများကို ဝတ်ပြုခဲ့သည်။

 

မေရှိယသည် ဘုရားသခင်၏ကျွန်ဖြစ်သည်။

၁။ ငါထောက်မသော ငါ့ကျွန်ရင်းငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ

ငါ၏ရွေးချယ်ခံရသူ။ သူ့အပေါ်၌ ငါ့ဝိညာဉ်ကို ငါတည်စေမည်။

သူသည္လူအမိုးမိူးတို့ကိုတရားပေးလိမ့်မည်။

၂။ အော်ဟစ်ျခင်း၊ ေြကြးကြော်ျခင်းတို့ကိုမျပုမူ၍လမ်းခရီး၌

အဘယ္မွ် သူ၏အသံကို မကြားစေရ။

၃။ နွင်းနယ်သော က်ူပင္ကို မချိုးဘဲ၊

အေတာင့်သေးသောမီးစာကိုမသတ်။

တရာသည်ျမဲျမံျခင်းသို့ရောက္မည့်ကြောင်းစီရင္လိမ့်မည်၊

၄။ ေျမကြီးပေါ်မွာတရားတ္ကောိုမတည္မွီတြင်အားမေလွ်ာ့၊

စိတ္လည်းမပ်က်ရ။ သူ၏တရားကိုလည်း

တြက်န်းတစ္နိုင်ငံသားတို့သည်မေ်ွ္လာင့်လိမ့်မည်။ ဟေရှာယ ၄၂:၁-၄

၁။ မေရှိယကို “ကျွန်ုပ်၏ကျွန်” ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။

၂။ အစ္စရေးတွေ ကျရှုံးခဲ့တဲ့နေရာကို ဆက်ခံခဲ့တယ်။

၃။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် သူ့အပေါ်၌ရှိတော်မူသည် (ဟေရှာယ ၁၁း၂)၊

၄။ ဘုရားသခင်၏ကျွန်တစ်ဦးအနေဖြင့် မည်သို့အောင်မြင်နိုင်သည်ကို သူ သရုပ်ပြမည်ဖြစ်သည်။

ဘုရားကျွန်၏အမှု

ငါထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုတရားသဖြင့်ခေါ်တော်မူသည်ဖြစ်၍

လက်ဆွဲ လျှက်ထောက်မမည်။သင်သည်ကန်းသော

မျက်စိကိုဖွင့်စိမ့်ဌာ၎င်း၊ ချုပ်ထားသောသူတို့ကို

လွှတ်စိမ့်ဌာ၎င်း၊ မှောင်မိုက်၌နေသောသူတို့ကို

မှောင်ထဲမှနှုတ်ယူစိမ့်သောဌာ၎င်း၊ သင့်ကိုလူများနှင့်ပဠိညာဉ်ဖွဲ့စရာအဖို့၊ လူအမျိုးမျိုးလင်းလင်းစရာဖို့ခန့်ထားသည်။ ဟေရှာယ ၄၂:၆-၇

၁။ဘုရားသခင်၏ကျွန်၏ခေါ်သံ

၂။ ကိုယ်တော်ပေးမည့် ပဋိညာဉ်တရားသစ်

31 ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါသည်ဤလူမိုးတို့၏ ဘိုးဘေးတို့ကို လက်ဆွဲ၍ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ဆောင်သောအခါ

သူတို့၌ပေးထားသောပဠိညာဉ်တရားသစ်ကို ဣသရေလအမျိုး၊ ယုဒအမျိုးတို့၌ ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်။

အရင်ပေးဖူးသောပဠိညာဉ်တရားကိုဖျက်၍ ငါသည်လည်းသူတို့ကိုရွံ၏။ နောင်ကလအခါဣသရေလအမျိုးတို့၌

ငါပေစအံ့သောပဠိညာဉ်ဟူမူကား ငါထာဝရဘုရားသည် ငါ၏ပဠိညာဉ်တရားကိုသူတို့ အထဲသို့သွင်းမည်။

သူတို့နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမည်။ ငါသည်သူ့ဘုရားဖြစ်မည်။

သူတို့ လည်းငါ၏လူဖြစ်လည့်မည်။ သူတို့ကထာဝရဘုရားကို

သိလော့ဟု အမျိုးသားချင်း၊ ညီအစ်ကို အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကို

တစ်ယောက် ဆုံးမသြဝါဒမပေးရကြ။ အကြောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသော

သူမှစ၍ အကြီးဆုံးသူတိုင်အောင် ထိုသူအပေါင်းတို့ သည် ငါ့ကိုသိရလိမ့်မည်။ ထိုအခါငါသည် သူတို့အပြစ်များကို သည်းခံမည်။

သူတို့ ပြုသောဒုစရိုက်များကို မအောက့်မေ့ဘဲနေမည် ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ ယရေမိ ၃၁:၃၁-၃၄

၃။ သူ၏အမွုတ္ကောို ကြေငြာပြီး အတည်ပြုခဲ့သည်။

18 “ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့အပေါ်၌ရှိတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကြောင်းမူကား

ဆင်းရဲသားတို့ အားဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားကို ကြားပြောစေခြင်းဌာ၎င်း၊ ငါ့ကိုဘိသိက်တော်မူပြီ။

ကြေမွသောသူတို့၏အနာကို ပျောက်စေခြင်းဌာ၎င်း၊ ဖမ်းသွားချူပ်ထားလျှက်ရှိသောသူတို့ အားလွှတ်စေခြင်းအကြောင်းနှင့်

မျက်စိကန်းသောသူတို့ အားမျက်စိပြန်မြင်စေခြင်းအကြောင်း ကိုပြစေခြင်းဌာ၎င်း၊ ညှင်းဆဲခံသောသူတို့ကို ကယ်မစေခြင်းဌာ၎င်း၊

ထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းဌာ၎င်း၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီဟုလာသတည်း။ လုကာ ၄:၁၈-၁၉

က) ဧဝံဂေလိတရားဟောခြင်း။

ခ) ကြေကွဲနေသော သူများကို ကုစားခြင်း။

ဂ) သုံ့ပန်းများ လွတ်မြောက်ရေး ကြေငြာခြင်း။

ဃ) မျက်မမြင်များအတွက် အမြင်ပြန်ကောင်းစေခြင်း။

င) အဖိနှိပ်ခံ လွတ်မြောက်ရေး Cf. ဟေရှာယ ၆၁:၁-၃

 

နိဂုံး

က။ သခင်ယေရှုအတွက် ထာဝရဘုရားကို ချီးမွမ်းကြလော့။

က) ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်

ခ) ငါတို့ဘုရင်

ဂ) ထာဝရဘုရား၏ ကျွန်

ခ။ ထာဝရဘုရားအား သင့်လျော်စွာ တုံ့ပြန်ကြလော့။

က) ထာဝရဘုရား၏သစ္စာရှိကျွန်များဖြစ်ရမည်။

ခ) သခင်ယေရှုခရစ်၏ ပုံသက်သေကို အတုယူရန်